Könyvvizsgálat

Az éves beszámoló könyvvizsgáló általi hitelesítése a garancia arra, hogy a beszámolóban szereplő állítások tekintetében a készítő betartotta a szakmai standardokat és a vonatkozó jogszabályokat. Ez a hitelesség valós előnyt jelent a szervezet számára. Mindez különösen érezhető, ha külső befektető bevonása, hitelfelvétel vagy egy leányvállalat könyvvizsgálói jelentésének csoportkönyvvizsgáló általi elfogadására kerül sor.

A könyvvizsgálói szolgáltatásunkat olyan cégek választják, amelyek számára fontos a jogszabályi megfelelés. De emellett az is fontos, hogy a választott könyvvizsgáló szakmai hírneve is növelje a szervezet pénzügyi beszámolójába vetett bizalmat.

Garancia és biztonság

Az MGI Worldwide nemzetközi könyvvizsgáló hálózatának tagjaként kötelező érvényű számunkra, hogy a szervezet által megfogalmazott magas szolgáltatási és szakmai minőségi kritériumoknak megfeleljünk. Ilyen magas szintű nemzetközi minőségellenőrzésen csak kevés könyvvizsgáló cég esik át Magyarországon.Könyvvizsgálóként szakmai munkánk felügyeletét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara látja el. A korábbi minőségellenőrzéseink során rendre a legjobb minősítést kapta az mgi-bpo.

Az MGI Worldwide tagja a Forum of firms-nek, amely a transznacionális könyvvizsgálatot nyújtó hálózatok tömörítő szervezet. A tagok ilyan hálózatok, akik képesek határokon átnyúló könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújtani.

Az mgi-bpo által nyújtott szakmai színvonalnak mégis az egyik legmegbízhatóbb ismérve a szakma elfogadása. Ez abban nyilvánul meg, hogy az általunk kiadott könyvvizsgálói jelentéseket nemzetközi szinten más könyvvizsgálók is elfogadják.

Példa arra vonatkozóan, hogy miért érdemes minket választani:

Ügyfelünk egy magyarországi startup vállalkozás. A kockázati tőkebefektető a mgi-bpo-ot kérte fel a befektetést megelőzően a startup teljeskörű pénzügyi átvilágításra, amely alapján a befektetés mellett döntött. A befektetést követően a tulajdonosok a mgi-bpo-t választották a Társaság könyvvizsgálójává. A befektetést követő 4. évben ügyfelünket felvásárolta egy nemzetközi vállalat. A tranzakció során a tulajdonosokat adótanácsadói szolgáltatásunk segítette. Az ügylet értéke meghaladta az 5 milliárd forintot.

Nemzetközi tapasztalat és háttér

MGI Worldwide

Az MGI Worldwide hálózati tagságunknak köszönhetően az egyedi beszámolók mellett képesek vagyunk nemzetközi csoportok könyvvizsgálatára is, amely akár más országban jelenlévő leányvállalatok könyvvizsgálata mellett a csoportjelentés könyvvizsgálatát is magában foglalja. Az MGI Worldwide könyvvizsgáló hálózat tagjaként gyakorlottak vagyunk nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak a könyvvizsgálatában, amelyet magyar és angol nyelven egyaránt el tudunk látni. A leányvállalatok könyvvizsgálata során rendszerint angolul tartjuk a kapcsolatot az anyavállalattal, valamint a csoport könyvvizsgálójával. A csoport könyvvizsgálójának igényei szerint a konszolidációs csomag könyvvizsgálatát is el tudjuk látni más nemzetközi számviteli standardok szerint is, mint pl. IFRS vagy USGAAP.

Példa arra vonatkozóan, hogy miért érdemes minket választani:

Nemzetközi cégcsoport könyvvizsgálatát globális szinten az egyik BIG4 könyvvizsgáló végezte. A magyarországi leányvállalat a cégcsoport méreteihez képest olyan kicsi volt, hogy az anyavállalat megengedte számára, hogy a csoport könyvvizsgálójától eltérő könyvvizsgálót válasszon. A leányvállalat csak olyan könyvvizsgálót választhatott, aki nemzetközi szinten is jelen van és a könyvvizsgálói jelentését az anyavállalat könyvvizsgálója elfogadja. Így esett a leányvállalat választása a BPO-AUDIT-ra.

Könyvvizsgáló kiegészítő szolgáltatásai

A könyvvizsgálók csak korlátozottan, a szakmai függetlenségük fenntartásának megőrzése mellett végezhetnek kiegészítő szolgáltatásokat megbízóik számára. Ezt is csak akkor tehetik meg, ha könyvvizsgálati munkacsoporttól elkülönült, más munkacsoport látja el ezen szolgáltatásokat. Cégünknél a függetlenségi kritérium megőrzése mellett lehetőség van további kiegészítő, speciális szakértői szolgáltatások igénybevételére.

Mikor kötelező a könyvvizsgálat?

Mikor kötelező a könyvvizsgálat

Mikor kötelező a könyvvizsgálat? Ki választja meg a könyvvizsgálót? Ki választható könyvvizsgálónak? A könyvvizsgálati kötelezettséget több jogszabály is előírhatja Magyarországon, de ezek közül is az első és legfontosabb a számviteli törvény. Azon vállalkozás, amelyik a számviteli törvény alapján könyvvizsgálatra kötelezett, annak biztos, hogy könyvvizsgálót kell megbíznia az éves vagy egyszerűsített éves beszámolójának auditálásával.

Tudjon meg többet a könyvvizsgálati kötelezettségről ebből a cikkünkből.