Könyvvizsgálat

Az éves beszámoló könyvvizsgáló általi hitelesítése a garancia arra, hogy a beszámolóban szereplő állítások tekintetében a készítő betartotta a szakmai standardokat és a vonatkozó jogszabályokat. Ez a hitelesség valós előnyt jelent a szervezet számára. Mindez különösen érezhető, ha külső befektető bevonása, hitelfelvétel vagy egy leányvállalat könyvvizsgálói jelentésének csoportkönyvvizsgáló általi elfogadására kerül sor.

A könyvvizsgálói szolgáltatásunkat olyan cégek választják, amelyek számára fontos a jogszabályi megfelelés. De emellett az is fontos, hogy a választott könyvvizsgáló szakmai hírneve is növelje a szervezet pénzügyi beszámolójába vetett bizalmat.

Garancia és biztonság

Az MGI Worldwide nemzetközi könyvvizsgáló hálózatának tagjaként kötelező érvényű számunkra, hogy a szervezet által megfogalmazott magas szolgáltatási és szakmai minőségi kritériumoknak megfeleljünk. Ilyen magas szintű nemzetközi minőségellenőrzésen csak kevés könyvvizsgáló cég esik át Magyarországon.Könyvvizsgálóként szakmai munkánk felügyeletét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara látja el. A korábbi minőségellenőrzéseink során rendre a legjobb minősítést kapta az mgi-bpo.

Könyvvizsgáló

Magyarországon (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont éves beszámoló) jogszabály szerinti könyvvizsgálatát, csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamarába bejegyzett könyvvizsgáló láthatja el. A kamara tagjai időszakonként kötelező minőségellenőrzésen kell, hogy átessenek. Ezeken a minőségellenőrzéseken, mind az MGI-BPO, mind a kamarai tag könyvvizsgálóink rendre a legjobb minősítést szerzik meg. Talán ennek a szakma iránti elkötelezettségünknek is köszönhető, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara is minket választott könyvvizsgálójának.

Minősítések

Könyvvizsgálóként a következő minősítésekkel rendelkezünk:

  • IFRS – Nemzetközi  beszámolási standardok szerint készített jelentések könyvvizsgálata
  • Befektetési vállalkozási – pl. alapok és alapkezelő könyvvizsgálata
  • Kibocsátói – pl. tőzsdei cégek könyvvizsgálata
  • Pénzügyi intézményi – pl. hitelintézetek könyvvizsgálata, pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálata
  • Költségvetési – pl. önkormányzatok, kórházak, vagy más költségvetési szervek könyvvizsgálata

Az MGI Worldwide tagja a Forum of firms-nek, amely a transznacionális könyvvizsgálatot nyújtó hálózatok tömörítő szervezet. A tagok olyan hálózatok, akik képesek határokon átnyúló könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújtani.

Az mgi-bpo által nyújtott szakmai színvonalnak mégis az egyik legmegbízhatóbb ismérve a szakma elfogadása. Ez abban nyilvánul meg, hogy az általunk kiadott könyvvizsgálói jelentéseket nemzetközi szinten más könyvvizsgálók is elfogadják.

Példa arra vonatkozóan, hogy miért érdemes minket választani:

Ügyfelünk egy magyarországi startup vállalkozás. A kockázati tőkebefektető a mgi-bpo-ot kérte fel a befektetést megelőzően a startup teljeskörű pénzügyi átvilágításra, amely alapján a befektetés mellett döntött. A befektetést követően a tulajdonosok a mgi-bpo-t választották a Társaság könyvvizsgálójává. A befektetést követő 4. évben ügyfelünket felvásárolta egy nemzetközi vállalat. A tranzakció során a tulajdonosokat adótanácsadói szolgáltatásunk segítette. Az ügylet értéke meghaladta az 5 milliárd forintot.

Nemzetközi könyvvizsgáló

MGI Worldwide

Az MGI Worldwide hálózati tagságunknak köszönhetően az egyedi beszámolók mellett képesek vagyunk nemzetközi csoportok könyvvizsgálatára is, amely akár más országban jelenlévő leányvállalatok könyvvizsgálata mellett a csoportjelentés könyvvizsgálatát is magában foglalja. Az MGI Worldwide nemzetközi  könyvvizsgáló hálózat tagjaként gyakorlottak vagyunk nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak a könyvvizsgálatában, amelyet magyar és angol nyelven egyaránt el tudunk látni. A leányvállalatok könyvvizsgálata során rendszerint angolul tartjuk a kapcsolatot az anyavállalattal, valamint a csoport könyvvizsgálójával. A csoport könyvvizsgálójának igényei szerint a konszolidációs csomag könyvvizsgálatát is el tudjuk látni más nemzetközi számviteli standardok szerint is, mint pl. IFRS vagy USGAAP.

Példa arra vonatkozóan, hogy miért érdemes minket választani:

Nemzetközi cégcsoport könyvvizsgálatát globális szinten az egyik BIG4 könyvvizsgáló végezte. A magyarországi leányvállalat a cégcsoport méreteihez képest olyan kicsi volt, hogy az anyavállalat megengedte számára, hogy a csoport könyvvizsgálójától eltérő könyvvizsgálót válasszon. A leányvállalat csak olyan könyvvizsgálót választhatott, aki nemzetközi szinten is jelen van és a könyvvizsgálói jelentését az anyavállalat könyvvizsgálója elfogadja. Így esett a leányvállalat választása a BPO-AUDIT-ra.

Könyvvizsgáló kiegészítő szolgáltatásai

A könyvvizsgálók csak korlátozottan, a szakmai függetlenségük fenntartásának megőrzése mellett végezhetnek kiegészítő szolgáltatásokat megbízóik számára. Ezt is csak akkor tehetik meg, ha könyvvizsgálati munkacsoporttól elkülönült, más munkacsoport látja el ezen szolgáltatásokat. Cégünknél a függetlenségi kritérium megőrzése mellett lehetőség van további kiegészítő, speciális szakértői szolgáltatások igénybevételére.

Mikor kötelező a könyvvizsgálat?

Mikor kötelező a könyvvizsgálat
Könyvvizsgáló választása az éves beszámolóra mikor kötelező a könyvvizsgálat

Mikor kötelező a könyvvizsgálat? Ki választja meg a könyvvizsgálót? Ki választható könyvvizsgálónak? A könyvvizsgálati kötelezettséget több jogszabály is előírhatja Magyarországon, de ezek közül is az első és legfontosabb a számviteli törvény. Azon vállalkozás, amelyik a számviteli törvény alapján könyvvizsgálatra kötelezett, annak biztos, hogy könyvvizsgálót kell megbíznia az éves vagy egyszerűsített éves beszámolójának auditálásával.

Tudjon meg többet a könyvvizsgálati kötelezettségről ebből a cikkünkből.