Belső ellenőri szolgáltatások

belső ellenőrA belső ellenőrzés legfontosabb szerepe a kockázatok csökkentésében és a hatékonyság növelésében rejlik. A belső ellenőrzési és kockázatkezelési funkciók minden korábbinál összetettebb auditori kompetenciákat igényelnek. Amennyiben jogszabály alapján kötelező, abban az esetben belső ellenőrzési tevékenységet, csak regisztrál belső ellenőr végezhet.

Egyre elterjedtebb a belső ellenőri tevékenység kiszervezése.

A jelenlegi gazdasági környezetben a hatékonyság áll a középpontban. Azok a cégek, amelyek erőforrásaikat nem a legoptimálisabban használják ki jelentős versenyhátrányba kerülhetnek, az emiatt megnövekedő kockázatokat pedig nem tolerálják a tulajdonosok, befektetők.

Napjainkban a belső ellenőr számára komoly kihívást jelent, az egyik legkockázatosabb terület, az IT biztonság, e terület ellenőrzéséhez csak kevesen rendelkeznek megfelelő szaktudással.

Belső ellenőrzési standardok

A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű, összetettségű és szerkezetű szervezetekben a szervezeten belüli vagy külső személyek. Minthogy az eltérések az adott környezetben hatással lehetnek a belső ellenőrzési gyakorlatra, alapvetően fontos, hogy a belső ellenőrök és a belső ellenőrzési tevékenység feladatai összhangban legyenek a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáival.

A belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

A belső ellenőröknek szigorú etikai követelményeknek kell megfelelniük. Ezen követelményeket a belső ellenőrök etikai kódexe tartalmazza. Az erikai kódex  vonatkozik a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet folytató személyre, így a külső szolgáltatókra is.

Regisztrált belső ellenőr

Szakértőink regisztrált belső ellenőrök, költségvetési minősítéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgálók. Belső ellenőrként több kollégánk is nyilvántartásba vételre került, így ennek köszönhetően költségvetési szervek és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek jogszabályi kötelezettségen alapuló belső ellenőrzési tevékenységét is elláthatjuk. A regisztrált belső ellenőrök névjegyzéke itt érhető el: https://allamhaztartas.kormany.hu/nevjegyzek