Megállapodás szerinti vizsgálatok

A szervezeteknek sok esetben nem egy olyan komplex és összetett vizsgálatra van szükségük, mint a jogszabály szerinti könyvvizsgálat. Globálisan és Magyarországon is egyre fokozódott az igény arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi, valamint a nem pénzügyi információk megbízhatóságát valamilyen ismérvek szerint növeljék. Azok a területek, ahol leginkább szükség lehet egy harmadik fél megerősítésére, leggyakrabban a finanszírozás, támogatás vagy valamely jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés feltételeinek a vizsgálata.

 Példák a megbízás tárgyára:

A megbízás tárgya lehet pénzügyi és nem pénzügyi információ is. Íme néhány példa a megbízás tárgyára vonatkozóan:

 • támogatási megállapodáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás, kiadások,
 • árbevétel (az árbevétel százalékában fizetett tagdíjak, jogdíjak, bérleti díjak vagy franchise díjak),
 • a társaság finanszírozási megállapodásai,
 • javadalmazási politikában szereplő teljesítményértékelési mutatói,
 • tőkemegfelelési mutatók szabályozó hatóságok számára

De lehetnek olyan vizsgálati tárgyak is, amelyek nem pénzügyi információk:

 • légitársaság által bejelentett utaslétszám,
 • üvegházhatású gázok kibocsátásának a mennyisége,
 • hamis vagy hibás áruk megsemmisítésének a megfigyelése,
 • szerencsejátékhoz kapcsolódó adatgeneráló folyamatok szabályozó hatósághoz történő bejelentése

 A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés

A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés tartalma:

 • a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célja,
 • a megbízó fél és a felelős fél felelősségei,
 • a gyakorló könyvvizsgáló felelősségei
  • szakmai, etikai és minőségellenőrzési felelősségek
 • az elvégzett eljárások és a ténymegállapítások.

A megállapodás szerinti megbízásról szóló jelentés felhasználói nagyon pontosan meghatározhatóak, ezért indokolt a könyvvizsgálónak a jelentés felhasználását ezen személyek részére korlátoznia. Félrevezető lehet, ha ezen jelentés alapján más felhasználók esetleg nem helyénvaló megállapításokat vonnának le. A könyvvizsgáló megállapításai alapján a jelentés felhasználói kerülnek döntési helyzetbe. Az elvégzendő eljárások is ennek megfelelően kerülnek meghatározásra.

Példa a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésre:

 • Cím, ami egyértelműen jelzi, hogy megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentést olvas a felhasználó!
 • A megbízási szerződésben meghatározott címzettek.
 • A jelentés célja és arra vonatkozó kijelentés, mely szerint a jelentés más célra nem biztos, hogy megfelelő. Előfordulhat, hogy a jelentés felhasználása és terjesztése korlátozásra kerül, ami az ilyen típusú megbízások esetében igencsak javasolt. Ebben az esetben ez a szakasz kiegészülhet a szürke szövegrésszel.
 • A megbízó felelőssége, hogy mivel bíz meg minket.
 • A gyakorló könyvvizsgáló felelőssége, hogy a megbízás a 4400-as (felülvizsgált) standard előírásaival összehangban kerül végrehajtásra. A standard magyarországi hatályba lépését követően már hivatkozhatunk rá, mint magyar nemzeti standard.
 • Jelzi a könyvvizsgáló, hogy ez a típusú megbízás nem nyújt bizonyosságot, és ezért véleményt sem mond az eljárások eredményéről.
 • A könyvvizsgáló kinyilatkoztatja, hogy a megállapodás szerinti etikai követelményeknek megfelel, melyek között nem lettek függetlenségi követelmények meghatározva.
 • Ez a szakasz nyújt garanciát a megbízó félnek arra, hogy az igénybe vett szolgáltatás a könyvvizsgáló társaságnál kialakított és működtetett belső minőségellenőrzési rendszer alá tartozik.
 • A gyakorló könyvvizsgáló nem alkot véleményt a jelentésben, csak az eljárások eredményeit, mint megállapításokat jeleníti meg tárgyilagosan.
[XYZ] TERMÉKEK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

[Címzett] részére

A jelen megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célja, és a felhasználás és terjesztés korlátozása

Jelentésünk kizárólag azt a célt szolgálja, hogy segítsen a [célzott felhasználó]-nak meghatározni, hogy az [xyz] termékek [megbízó fél] által történő beszerzése megfelel-e a [célzott felhasználó] beszerzési politikáinak, és lehet, hogy nem megfelelő más célra. Ez a jelentés kizárólag a [megbízó fél] és a [célzott felhasználók] részére készült és azt más felek nem használhatják fel, és az más feleknek nem adható tovább.

A megbízó fél és a felelős fél felelősségei

A [megbízó fél] elismerte, hogy a megállapodás szerinti eljárások megfelelők a megbízás céljára. A [megbízó fél] által azonosított [felelős fél] felel a vizsgálat tárgyáért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásra kerülnek.

A gyakorló könyvvizsgáló felelősségei

A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást a 4400. témaszámú, „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standarddal összhangban hajtottuk végre. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás azoknak az eljárásoknak az általunk való végrehajtását foglalja magában, amelyekről a [megbízó féllel] megállapodtunk, valamint a megállapítások jelentését, amelyek a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei. Nem teszünk nyilatkozatot a megállapodás szerinti eljárások megfelelőségével kapcsolatban.

Ez a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás. Ennek megfelelően nem fejezünk ki véleményt vagy bizonyosságot nyújtó következtetést.

Ha további eljárásokat hajtottunk volna végre, akkor más kérdések is tudomásunkra juthattak volna, amelyekről jelentést tettünk volna.

Szakmai etika és minőségellenőrzés

Megfeleltünk a [releváns etikai követelmények ismertetése]-ben foglalt etikai követelményeknek. A jelen megbízás céljára nincsenek olyan függetlenségi követelmények, amelyeknek kötelesek vagyunk megfelelni.

Társaságunk alkalmazza az 1. témaszámú, „Minőségellenőrzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében” című nemzetközi minőségellenőrzési standard előírásait, és ennek megfelelően átfogó minőségirányítási rendszert tart fenn, beleértve az etikai követelményeknek, szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelő, dokumentált politikákat és eljárásokat.

Eljárások és megállapítások

Végrehajtottuk az alábbiakban leírt azon eljárásokat az [xyz] termékek beszerzésére vonatkozóan, amelyekről megállapodtunk a [megbízó féllel].

Eljárások Megállapítások

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]

Az MGI-BPO szakértői széles körű tapasztalattal rendelkeznek az ISRS 4400-as standard szerinti megállapodás szerinti vizsgálatok terén. A vizsgálatok során biztosítjuk az objektivitást és függetlenséget, miközben együttműködünk az ügyfeleinkkel az optimális eredmény elérése érdekében.

Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket az üzleti kockázatok csökkentésében és az üzleti döntéshozatal folyamatának támogatásában. Az ISRS 4400-as szabvány szerinti megállapodás szerinti vizsgálatok elvégzése növeli az Ön vállalatának hitelességét, valamint javítja az ügyfelek bizalmát a vállalkozásával szemben.

Amennyiben érdekli Önt a megállapodás szerinti vizsgálatok elvégzése, vagy további információkat szeretne kérni a szolgáltatásról, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot. Szakértő csapatunk készséggel áll rendelkezésére a válaszadásban és további információk megadásában.