3 ok, amiért fontos az Adó-kódex áprilisban megjelent, civil szervezeteknek és köztestületeknek szóló új kiadványa

A jó ügyek felkarolása, a társadalmi felelősségvállalás mindig is fontos volt cégünk (BPO) és munkavállalóink számára (pl. a Crescendo Alapítvánnyal közös adománygyűjtő est szervezése, Családi nap vakvezető kutyákkal). Ezért örömmel számolhatunk be arról, hogy a jó kezdeményezések sora most egy újabbal bővült. Munkatársaink szakmai tudásukkal egy fontos ügyet támogattak, aminek köszönhetően – a Nonprofit Kalauz megszűnése által maga után hagyott űrt is betöltve – megjelent az Adó-kódex áprilisi száma: Iránytű civil szervezeteknek és köztestületeknek (2017/4. szám).

Miért van ennek nagy jelentősége?

civil szervezeteket és köztestületeket érintő jogszályi változások Egyrészről hiánypótló a civil szervezetek és köztestületek jogszabályi hátterét bemutató, a mindennapi működés gyakorlatát összefoglaló és egyben iránymutató, naprakész szakanyag. A rengeteg jogszabályi változás ismeretében nyilvánvaló, hogy milyen nagy terhet ró ezek követése és alkalmazása a szféra tisztségviselőire, tagjaira, alapítóira. A jogi, gazdasági, számviteli és adózási keretek értelmezése is nehézséget jelent, az utánajárás pedig nagyon is időigényes.

Másrészről, mert olyan egyesületek, alapítványok, köztestületek munkatársainak munkáját segíti ez az online és nyomtatott formában is megrendelhető kiadvány, akik nonprofit szervezetként nem rendelkeznek elegendő erőforrással ahhoz, hogy ezeket az információkat önállóan beszerezhessék, rendszerezhessék.
Ezzel a szakmai gyűjteménnyel olyan szervezetek munkatársai jutnak fontos információkhoz, akik például az egészségügyben, oktatásban, sportban, szociális vagy a kulturális területen végeznek a társadalom számára hasznos munkát!

Harmadik indok, ami miatt büszkék vagyunk a kiadványra, hogy annak öt fejezetéből négy, a gazdálkodási, számviteli, illetve az adózási kérdéseket bemutató és a támogatási formákat részletező fejezetek – a BPO szakmai specialistáinak közreműködésével, két partnerünk, Miszori Ildikó és Sarkadi-Nagy Szilvia irányításával készült el.

Amit tudni érdemes az Iránytű civil szervezeteknek és köztestületeknek 2017’ című kiadványról

Fontos kiemelni, hogy a fejezetek rendszerezve foglalják össze a vonatkozó jogszabályokat. Már a kezdetektől szándék volt, hogy a kiadvány támpontot nyújtson, és reflektáljon is a gyakorlatban leggyakrabban előforduló esetekre. Az iránytű elnevezés tehát pontos címválasztás volt. A közel 100 oldalnyi szakmai összefoglaló komoly szakmai tapasztalat felhasználásával, praktikus tanácsokkal is szolgál az érdeklődőknek.
A szerzők minden érintett kérdésben kitérnek a 2017-es jogszabályi változásokra!

A kiadványból többek közt kiderül, hogy civil szervezetek és a köztestületek szolgáltatásaihoz és juttatásaikhoz milyen kedvezmények kapcsolódhatnak (pl. ki adhat adómentes ösztöndíjat, adományok fogadása, tagdíjak kérdése).
Külön fejezet foglalkozik részletekbe menően – kollégáink jelentős audit tapasztalataira építve – a támogatások lehetséges formáival. Ebben kitérnek a pályázati támogatásokra (mik a tipikus hibapontok, elvárások), milyen szabályok vonatkoznak az adománygyűjtési lehetőségekre, melyik szervezet milyen adókedvezményt érvényesíthet/igényelhet, milyen jogszabályok vonatkoznak a gazdálkodóktól érkező támogatásokra (TAO, adományok). Ezáltal átfogó képet nyújtva a civil szervezetekre és köztestületekre vonatkozó, jogszabály által megengedett/előírt kedvezményekről.

A kiadványt a készítők jó szívvel ajánlják civil szervezetek alapítását fontolgatóknak, a már működő szervezetek vezetőségi tagjainak, tisztségviselőinek, aktív tagjainak, továbbá könyvelőinek és könyvvizsgálóinak. Nekik megkerülhetetlen a Civil iránytű használata!

Külön köszönet a kiadvány elkészítésében közreműködő BPO Auditos és Tax-os kollégáknak!

Figyelem! Új változás:

Az OBH (Bíróság) 2017.04.19-én módosította az éves beszámoló benyújtásához használt űrlapokat. Az eddig megszokott PK-141, PK-142 számú nyomtatványok helyett ettől kezdve a beszámoló közzétételéhez már az új nyomtatványokat kell használni.

A 2016. évi beszámoló benyújtásához használható elektronikus és papíralapú nyomtatványok
PK-241    2016. évi beszámoló egyszeres könyvvitel
PK-241P 2016. évi beszámoló egyszeres könyvvitel papír alapú
PK-242    2016. évi beszámoló kettős könyvvitel
PK-242P  2016. évi beszámoló kettős könyvvitel papír alapú

A 2017. évi beszámoló benyújtásához használható elektronikus és papíralapú nyomtatványok
PK-341    2017. évi beszámoló egyszeres könyvvitel
PK-341P 2017. évi beszámoló egyszeres könyvvitel papír alapú
PK-342    2017. évi beszámoló kettős könyvvitel
PK-342P  2017. évi beszámoló kettős könyvvitel papír alapú