Reklámadó miatt társasági adóalap növelés szükséges

A reklámadó törvény miatt társasági adóalapot kell növelni

A reklámadóról szóló törvény hatálybalépésével módosították a társasági adótörvényt is: bővült azon költségek köre, amelyeket a társasági adó nem ismer el a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült reklámköltségnek és így azok növelik a társasági adó alapját.


Milyen esetekben lesz a reklámköltség adóalap növelő?

A reklámadó fizetésére elsődlegesen az kötelezett, aki ilyen média megjelenési szolgáltatást nyújt. Pl. a rádió, a televízió, az újság kiadója, az internetes reklám esetében a közzétevő. Tehát az, aki a szolgáltatást ténylegesen nyújtja és egyben számlázza is. Az ilyen cégnek, szervezetnek a reklámadó törvény alapján nyilatkozatot kell tennie arról a hirdetőnek, hogy az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklámköltség a hirdetőnél nem lesz elismert költség a társasági adóalap megállapítása során.

Mi történik, ha reklámügynökségen vagy közvetítőn keresztül vásárol médiamegjelenést egy cég?

A társasági adótörvény alapján csak akkor minősül elismert költségnek a reklámköltség, ha a cég rendelkezik a reklámadó-törvény szerinti nyilatkozattal, méghozzá nem annak a nyilatkozatával, akitől a reklámot megrendelte, hanem annak, aki a reklámadó-törvény szerint az adó fizetésére kötelezett. Az adó fizetésére pedig az kötelezett, aki ilyen szolgáltatást nyújt és nem az, aki azt pl. reklámügynökségként közvetíti. Ilyen esetekben véleményünk szerint nem elegendő a reklámügynökség nyilatkozata ahhoz, hogy a reklámköltséget a társasági adóalap számításánál csökkentő tételként figyelembe lehessen venni. Mindez azt is jelenti, hogy egy reklámügynökség által számlázott kampány esetében szükség lenne a megjelenésnek megfelelő, az összes szolgáltatótól külön-külön bekért nyilatkozatra. Mindez azért lenne vicces, mert ezekkel szolgáltatókkal nem is áll közvetlen kapcsolatban a cég. Valószínűsíthető, hogy nem is ez volt a jogalkotó szándéka, csak így sikerült a törvény. Az adóellenőröket viszont a szándék nem szokta különösebben izgalomba hozni, ők ragaszkodni fognak a jogszabályok minden egyes betűjéhez.

Ha a társasági adótörvény így marad, elengedhetetlen lesz, hogy a médiaszolgáltatók vagy tömegesen adják ki ezeket a nyilatkozatokat, vagy esetleg a honlapjukon közzétegyenek egy általános nyilatkozatot, amit talán az ellenőrök is el fognak fogadni.

Nyilatkozat hiányában a reklámot megrendelő által elszámolt költség teljes összege növeli a társasági adó alapját (reklámadó alapot csak a 2,5 millió forint feletti rész képez).