A Társadalombiztosítási törvény friss módosításai: Új korszak a TB-kifizetőhelyek szabályozásában

A társadalombiztosítási rendszer jogi keretei az elmúlt években jelentős változáson mentek keresztül. A 1998. évi XXXIX. törvény, amely a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletét szabályozza, eddig számos hiányosságot tartalmazott. Ezen hiányosságokat a szokásjog pótolta, de a közelmúltban bekövetkezett változások új irányt szabnak a TB-kifizetőhelyek működésének és nyilvántartásának. Összegyűjtöttük a legfontosabb változásokat ezen a területen.

Új szabályozások a TB-kifizetőhelyek működésében

A 2023. június 30-ig érvényben lévő jogi szabályozások hiányosságai miatt az egészségbiztosítási szervek gyakran a szokásjog alapján jártak el, ami országos szinten eltérő joggyakorlatokhoz vezetett. A változások célja az egységes jogalkalmazás biztosítása. A Társadalombiztosítási Törvény (Tátv.) 2023. július 1-jétől több ponton is módosult, amelyek a következő területeket érintik:

  • A kifizetőhely létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos szabályok
  • A kifizetőhelynél tartandó záró ellenőrzés
  • A kifizetőhelyek jogutódlása
  • A kifizetőhelyi iratok megőrzési ideje
  • A kifizetőhelyi nyilvántartás vezetése
  • Kifizetőhely működésével kapcsolatos bejelentés megtétele
  • TB-kifizetőhelyi adatszolgáltatás (minden hónap 20. napjáig, kizárólagosan SZÜF felületen)

A módosított törvény értelmében minden munkáltató, amely legalább 100 fő pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles létrehozni egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet. A foglalkoztatóknak lehetőségük van ügyviteli szolgáltatóval megállapodni a TB-kifizetőhelyi feladatok ellátására. A jogalkotó pontosította, hogy mely szervezetek láthatják el a jogszabály szerinti feladatokat a társadalombiztosítási kifizetőhely helyett, és a 100 fős létszám meghatározásánál most már csak a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosultakat kell figyelembe venni.

A munkáltatóknak be kell jelenteniük a kormányhivatalnál, ha a foglalkoztatottak létszáma tartósan meghaladja a 100 főt. A bejelentés elmulasztása esetén mulasztási bírság fizetésére kötelezhetők a munkáltatók.

TB-kifizetőhelyek működése és nyilvántartása

A TB-kifizetőhelyek működésével kapcsolatban az alapvető szabályok változatlanok maradtak. A kifizetőhelyek fenntartói továbbra is saját költségen, szakképzett alkalmazottakkal végzik a társadalombiztosítási feladatokat, és teljes anyagi felelősséggel tartoznak az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel szemben. A jogutódlás esetén a jogutód kifizetőhely örökli a jogelőd jogosultságait és kötelezettségeit.

A változások célja egy egységesebb és átláthatóbb rendszer kialakítása, amely elősegíti a társadalombiztosítási rendszer hatékonyabb működését.