Adóellenőrzések 2012-ben II.

Az adóhivatal az ellenőrzések során nagy figyelmet fordít a számlákon szereplő tételek teljesítésének valódiságára. Ezzel kapcsolatosan részletes információkat kérnek az adóalanyoktól, hogy meggyőződjenek arról, hogy a kiszámlázott szolgáltatás, értékesítés valóban megtörtént-e. Az alábbi kérdések merülnek fel többek között egy-egy ilyen ellenőrzés során.


Tevékenységgel, működéssel kapcsolatos kérdések:

 • A társaság a vizsgált időszakban milyen bevételszerző tevékenységet végzett, hol végezte a tevékenységét?
 • A székhelyen végez-e bármilyen tevékenységet?
 • Milyen tárgyi eszközökkel rendelkezik a cég? (Tárgyi eszköz nyilvántartása)
 • Foglalkoztat-e alkalmazottat? (Munkavállalók neve, munkakörük, bérük, foglalkoztatásuk időtartama, végzettségük)

A partnerekkel, üzletfelekkel kapcsolatos kérdések:

 • A vállalkozás hogyan került kapcsolatba a partnercéggel, mióta van kapcsolatuk?
 • Hogyan történt a kapcsolattartás, ki rendelte meg, kivel szerződtek, az elvégzendő feladatokhoz az utasításokat ki adta?
 • A megbízásokkal kapcsolatos tárgyalásokra hol került sor, kik (név szerint) vettek részt ezeken?
 • Az árajánlatkérés hogyan, mikor jutott el a céghez, ki készítette az árajánlatot?
 • Az ár mi alapján került meghatározásra, az igénybe vevő kitől informálódott az ellenértékről?
 • Ki, mikor, hol milyen referencia munkákat látott?
 • A megbízó hogyan győződött meg a megbízott szakmai kompetenciájáról, a szolgáltatás végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről?

A gazdasági eseményekkel és azok valódiságának vizsgálatával kapcsolatos kérdések:

 • A számlákban foglalt gazdasági események megvalósultak-e, azok pontosan milyen szolgáltatást (termékértékesítést) takarnak? Részletezni kell az egyes munkafolyamatokat, a teljesítés módját, körülményeit (hol és hogyan zajlott, milyen rendszerességgel, kik és hány órában dolgoztak, készült-e jelenléti ív vagy óra elszámolási lap).
 • A tevékenységet ki végezte, saját alkalmazott vagy alvállalkozó? Az alvállalkozók adatai (név, adószám, székhely), az alvállalkozókkal történő találkozás körülményei (hol, mikor, kivel).
 • Milyen szakmai tudást igényelt (pl. programozási nyelv) a gazdasági események teljesítése, kinek volt ilyen képzettsége?
 • Ki, mikor, mivel, hol teljesítette a kiszámlázott tételeket?
 • Termék értékesítése esetén vizsgálják továbbá az áru eredetét (milyen társaságtól szerezte be az értékesítő, erről bizonylatok).
 • Hol, kinek történt az áru átadása, hova szállították az árut, milyen fuvareszközzel szállították, milyen fuvarokmányokkal rendelkezett?
 • Hol történt az áru tárolása, került-e visszáru kiszámlázásra (oka, visszaszállítás körülményei)?
 • Kézi számla esetén kell a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartási dokumentuma.
 • Gépi számla esetén a számlázó program jogos használatát igazoló dokumentum szükséges.
 • Be kell mutatni a gazdasági eseményekhez kapcsolódó dokumentumokat: árajánlat, megrendelő, szerződés, teljesítési igazolást, számlázás alapját képező kimutatások.
 • A szerződéseket melyik fél készítette el?
 • Ki, hol, mikor és hogyan ellenőrizte a gazdasági események megvalósulását?
 • A teljesítési igazolások mikor, hol, hogyan, kiknek a jelenlétében, közreműködésével készültek?
 • Az elszámolások mi alapján, milyen gyakorisággal készültek?
 • A pénzügyi teljesítés mikor, hol, milyen módon történt, kik voltak jelen?

Be kell mutatni a számlák elszámolását igazoló dokumentumokat: főkönyvi bizonylatok, ÁFA analitika, szállító analitika. A pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, pénztárbizonylatokat.