Adóváltozások 2019. – a pozitív változások

Az adófeltöltési kötelezettségre vonatkozó bírság- mérték a felére csökken

A befizetett előleg és feltöltés valamint az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után maximum 10 % lehet bírság. Az új bírságtétel a 2018. adóévre vonatkozó adóelőleg-kiegészítési kötelezettség tekintetében is alkalmazandó.

Iparűzési adó 2019.

Nő az iparűzési adó mentességének határa. A helyi iparűzési adómentesség a fővárosban jelenleg azt a vállalkozót illeti meg, akinek a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint számított adóalapja az 1 millió forintot nem haladja meg. A döntés értelmében 2019. január elsejétől az kap mentességet, akinek az említett adóalapja nem haladja meg a 1,5 millió forintot.
Helyi adókat érintő jövő évi változás

2019-től az önkormányzatoknak lehetősége lesz rendeletet alkotni a beruházási adókedvezményről. Arról hozhatnak rendeletet, hogy a vállalkozó csökkenthesse az adó alapját vagy az adó összegét az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett beruházása értékével (vagy annak egy részével) az üzembe helyezés adóévében.
Társasági adó pozitív változásai

  • 2019-től lehetővé válik a csoportos társasági adóalanyiság választása, melyet legalább két, belföldi illetőségű adózó hozhat létre.
  • A látvány-csapatsportok támogatásának jogcímei kiegészülnek a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire vonatkozó támogatás nyújtásának lehetőségével.
  • 2019. január 1-jétől a fejlesztési tartalék összege 10 milliárd forint lehet a korábbi 500 millió forint helyett
  • A munkahelyi óvoda üzemeltetésére fordított összeg 2019-től elismert költség lesz.

KIVA váltózásai január 1-től

  • 2019-től 1 milliárd Ft lesz a KIVA alanyiság választási feltételeinek bevételre és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára
  • a bevételre vonatkozó értékhatár, amely túllépése esetén az adózó kisvállalati adóalanyisága megszűnik, 1 milliárdról 3 milliárd Ft-ra emelkedik

12 millió forintra nő a kisvállalkozások áfamentessége

Az alanyi adómentesség értékhatára 2019-től egységesen 12 millió forint lesz a jelenleg hatályos 8 millió forint helyett. Az átmeneti szabály értelmében viszont, aki a 2018-as évben meghaladja a 8 milliós értékhatárt, de a 12 millió forintot nem éri el, az 2019-re továbbra is élhet az alanyi adómentesség választásának lehetőségével.
Ez kiváltképp jó hír a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók számára, hiszen esetükben így egységesen 12 millió forint lesz az értékhatár mind az áfa, mind pedig a kata tekintetében.

Egyszerűsödik a bérelt személygépkocsik előzetesen felszámított áfájának levonása

2019-től az adóalanyok a bérelt személygépkocsik esetén 50%-os diktált levonási hányadot is alkalmazhatnak a bérbeadást terhelő áfa levonását illetően. Ez egy jelentős adminisztratív könnyítést jelent, hiszen az érintett vállalkozások mentesülhetnek a levonást alátámasztó dokumentáció (pl.: tételes útnyilvántartás) készítése alól.
2019-es szja- és járulékváltozások

  • Emelkedik 2019. január 1-től a két eltartott gyermek utáni érvényesíthető családi kedvezmény
  • 2019. január 1-től változnak a szociális hozzájárulás adóból igénybe vehető adókedvezmények köre és mértéke
  • 2019. január 1-től megszűnik az Egészségügyi hozzájárulási adó, helyette Szociális hozzájárulás adót kell fizetni bizonyos juttatások után.
  • 2019. január 1-től kedvező a saját jogú nyugdíjas személyek Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatása, mivel a magánszemélytől csak 15 százalékos személyi jövedelemadót kell vonni, és a kifizetőt sem terheli szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

A már kihirdetett és elfogadott, illetve a még nem kihirdetett törvények alapján jelentősen változik a 2019-es cafetéria szabályozás. Korábbi cikkünk a témáról >>
2019-es minimálbérről még tárgyalások és egyeztetések folynak, így az 2019-es összeg még nem ismert.