Amire sokan nagyon vártak – Ésszerű, enyhítő módosítás az új Székhelyszolgáltatás rendeletben

Az új törvénykezés szerint ugyanis a már meglévő székhelyszolgáltatás alapjául 2017. szeptember 1-től csak olyan ingatlan szolgálhatott volna, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll.
A minisztérium által végül elfogadott javaslat, habár fenntartja a székhelyszolgáltatás tulajdonhoz való kötöttségét, azonban bizonyos feltételekhez kötötten az irodaházak bérlőinek is lehetővé teszik a székhelyszolgáltatás biztosítását.

Erre akkor van lehetőség, ha

1. a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások
2. a székhelyszolgáltató kézbesítési megbízottként van bejegyezve az adott ügyfelénél
3. a székhelyszolgáltatás mellett az ügyfél részére tartós könyvvezetési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak, vagyis a nagy szolgáltatók, akik rendszerint könyvelési, bérszámfejtési vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak a kérdéses ügyfelek részére
Székhelyszolgáltatást igénybevevők bejelentési kötelezettsége

A törvény szerinti bejelentési kötelezettsége van a székhely szolgáltatást igénybevevőknek is:

a)        Egyrészt, ha a székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően jött létre (függetlenül attól, hogy újonnan alakult vagy már működő ügyfél vesz igénybe székhelyszolgáltatást), vagy a korábbi székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően módosult. Bejelentési kötelezettség a székhelyszolgáltatási jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül.

b)     Másrészt azon esetkör, egyszeri, visszamenőleges bejelentési kötelezettsége keletkezik minden székhelyszolgáltatást igénybevevő cégnek.

A b) pontban jelzett bejelentési kötelezettség határideje 2017. szeptember 29.

Néhány pont, amikre még érdemes figyelni a hatályba lépő rendelettel kapcsolatban

A megbízási szerződés

  • a rendeletben foglaltaknak megfelelően, írásos formában kell lennie
  • nem lehet határozott idejű (csak ha a cég létesítése is határozott idejű)
  • a szerződés megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem gyakorolhatják

Melyik fél miért felelős?

A megbízó felelőssége, kötelezettségeA megbízott felelőssége, kötelezettsége
  • a szerződésben meg kell határozni azokat az iratokat, amelyeket a cég a székhelyen akar őrizni. Amit kötelező: cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját
  • köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat
  • hogy a cég cégtáblája az ingatlanon, jól látható helyen kerüljön elhelyezésre.
  • köteles a megbízó cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni
  • tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket kell vezetnie azon iratokról és ingóságokról, amelyeket a szerződés alapján magánál tart
  • szerződés megszűnésekor köteles a nála lévő iratokat és az ingóságokat az azokra vonatkozó jegyzékkel együtt a cégnek átadni
  • köteles gondoskodni a cégnek címzett küldemények átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. Különösen fontos, hogy nem lehetséges a küldemények megbízott általi továbbküldése és átirányítása.

 

A rendelet módosítja az új szabályok hatálybalépésének napját is. 2017. szeptember 1. helyett a székhelyszolgáltatóknak 2018. június 30-ig kell az új feltételeknek megfelelniük.