Beszámoló közzétételi határidő 2021-ben

A 2020 évi beszámoló összeállítási időszak, a tavalyi évhez hasonlóan, a koronavírus járvány „árnyékában” telik. Ez sem a vállalkozók, sem a könyvelők, könyvvizsgálók dolgát nem könnyíti meg. A tavalyi évhez hasonló, jelentős határidő módosításra azonban idén már nem számíthatunk a beszámoló közzétételi határidejét érintően. Vagyis főszabály szerint a 2020. december 31-vel végződő üzleti évről készült 2020. évi beszámolók és a hozzá kapcsolódó bevallások közzétételi határideje 2021.május 31. marad.

Igazolási kérelemmel kimenthető 2021.06.30-ig

Ha június 30-ig járványügyi indokot tartalmazó igazolási kérelmet nyújtanak be az adóhatóság felé, akkor különösen méltányolandó körülménynek tekintik a késedelmet. A Pénzügyminisztérium így próbálja segíteni azokat az adózókat és könyvelőiket, könyvvizsgálóikat – akiknek a járvány miatt önhibájukon kívül az eredeti május 31-i határidő betartása nehézséget okoz. A számviteli beszámoló mellett négyféle bevallás, illetve a transzferár-dokumentáció késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesülhetnek így az érintettek.

Egyes adókötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem minta letölthető az adóhivatal honlapjáról.

Bevallási kötelezettség teljesítésére vonatkozó igazolási kérelemnek csak akkor van helye, ha az adózó:

  • az adóbevallását az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül benyújtja,
  • a bevallás benyújtásával egy időben terjeszti elő a mulasztás kimentésére vonatkozó kérelmét.

Ha az adóhatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja  vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel.

A társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot és az energiaellátók jövedelemadóját az igazolási kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

A Pénzügyminisztérium álláspontja

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára ígérte, hogy az adóhatóság ezeket a kérelmeket gyorsan és méltányosan bírálja el. Az érintettek így mentesülhetnek a beszámoló közzétételi határidő elmulasztásából adódó jogkövetkezmények alól. Az igazolási kérelemmel együtt be kell küldeni a késedelmes bevallásokat és az adót is meg kell fizetni. Amennyiben fizetési nehézség merülne fel, akkor egyidejűleg jelezni kell ezt a tényt is az adóhivatal felé.

Bővebben olvashat az álláspontról itt.

Hitelező védelem

Fontos továbbá látni és megérteni a másik oldalt is, vagyis a hitelezőket, a gazdaság többi szereplőjét is, akik a közzétett beszámolókból nyerhetnek fontos információkat a vállalkozások gazdasági helyzetéről. A gazdaság mielőbbi újraindítását is segítheti, ha a 2020-as évi adatok az eredeti határidőköz képest relatív kevés késéssel megismerhetőek mások számára is.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében az átláthatósági és hitelezővédelmi elvárások sokkal szigorúbbak, ezért rájuk továbbra is az általános adóigazgatási szabályok vonatkoznak.