e-áfabevallás tervezet

FRISSÍTÉS

A Magyar Közlönyben 2021. július 16-án megjelent módosítás értelmében az adóhatóság az első áfabevallás tervezetet a korábbi rendelkezéssel ellentétben a 2021. október hónapra vonatkozó áfabevallási időszak tekintetében fogja megajánlani.

—————————————————————————————————————————————————

2021. július 1-jétől az általános forgalmi adó tekintetében az egyik jelentős változás, hogy az adóhatóság a vállalkozások számára e-áfabevallási tervezetet fog megajánlani. Az első ilyen áfabevallási tervezet a 2021. július hónapra vonatkozó áfabevallási időszak lesz.

e-áfabevallás tervezet

Az úgynevezett e-áfabevallás- tervezet a NAV Online Számla rendszerébe beérkezett adatokon fog alapulni, ezért biztosra vehetjük, hogy nem fog minden adatot oly módon tartalmazni, hogy az megfeleljen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak.

Ennek több oka is van:

A NAV online rendszerébe csak azok a számlák kerülnek fel, amelyek belföldi teljesítésűek. Ezek alapján a bevallástervezet az adóalany által kibocsátott számlák alapján fogja tartalmazni a fizetendő adót és adóalapot, továbbá az adóalany részére másik belföldi adóalany által kiállított számlák alapján fogja tartalmazni a levonható adót és adóalapot.

Nem áfabevallás, ez csak egy tervezet

A bevallástervezet nem fogja tartalmazni többek között a közösség más tagállamában letelepedett adóalanytól igény bevett szolgáltatások és termékbeszerzések adatait, a harmadik országbeli adóalanytól igény bevett szolgáltatások adatait és a termékimport címén határozatban megfizetett áfát.

Ezen túlmenően az áfatörvény előír olyan speciális szabályokat is, amelyek alapján bizonyos tételek áfája nem helyezhető levonásba vagy az áfa összegének csak bizonyos része helyezhető levonásba. Továbbá az áfabevallás egyes sorai olyan részletezést kérnek bizonyos gazdasági események és ügyletek tekintetében, amelyekhez adózási, számviteli és a vállalkozás tevékenységére vonatkozó speciális ismeretek szükségesek.

A megajánlott e-áfabevallás-tervezet „csak” egy tervezet lesz, mert annak véglegessé válásához szükséges a vállalkozás közreműködése. A tervezet akkor fog bevallásnak minősülni, ha azt a vállalkozás elfogadja. Az elfogadott e-áfabevallásnak egyeznie kell a vállalkozás könyvelésében lévő adatokkal. Ebből kifolyólag a vállalkozás nem mentesül a rá vonatkozó könyvvezetési kötelezettség alól.

Az adóhatóság oldalán egyelőre még nem található tájékoztatás az e-áfabevallás-tervezet technikai részleteivel kapcsolatban.

Az áfatörvény 184. § alapján a NAV az e-áfabevallás-tervezetet a bevallási időszak végétől számított 12. naptól teszi elérhetővé az adóalany részére az erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül, azaz legelső alkalommal augusztus 12-től. Az adóalany által elfogadott áfabevallás-tervezet bevallásnak minősül, így az elfogadott tervezetre is az áfabevallásra irányadó szabályok vonatkoznak.

FRISSÍTÉS

A Magyar Közlönyben 2021. július 16-án megjelent módosítás értelmében az adóhatóság az első áfabevallás tervezetet a korábbi rendelkezéssel ellentétben a 2021. október hónapra vonatkozó áfabevallási időszak tekintetében fogja megajánlani.