Egyszerűsített adóbevallás

Határidők az Egyszerűsített adóbevallással kapcsolatban:

 • 2014. január 31.: Kifizető / Munkáltató kiadja az M30 –s igazolást
 • 2014. február 15.: A magánszemély a 1353NY jelű nyilatkozatot kitölti, és azt papír alapon aláírva, vagy elektronikus úton 2014. február 15-éig eljuttatja az adóhivatalhoz. A nyilatkozat bármelyik ügyfélszolgálati irodában beszerezhető, és a www.nav.gov.hu honlapról is letölthető.  A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
 • 2014. április 30.: Az adóhatóság személyre szabott bevallási ajánlatot (1353E) eljuttatja a magánszemély részére postai címre, vagy elektronikus formában az adózó elektronikus tárhelyére, vagy az egyszerűsített bevallás letöltési kódját e-mail címére küldi meg. Az elektronikus formában kért bevallás esetén egy „.xkr” kiterjesztésű állomány tölthető le. Az ÁNYK telepítést (frissítést) kővetően, a program első indulásakor hozzárendelésre kerül az egyszerűsített bevallás. Ezután kell kitölteni a 1353-as bevallás elektronikus űrlap legfrissebb verzióját. A megnyitást választva látható, írható az egyszerűsített bevallás adattartalma a 1353-as bevallásban.
 • 2014. május 20.: Az adózók által aláírt – szükség esetén javított adatokkal elfogadott – 1353E bevallás a magánszemély visszaküldi az adóhatóság részére.
 • 2014. június 20.: Az adózó által javított adatok alapján az adóhatóság ismételten kiszámolja az adó, és erről 2014. június 20-ig értesíti Önt.

Ki választhatja az egyszerűsített bevallást?

 • ha az adóévben kizárólag olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett, melyből a kifizető / munkáltató adót / adóelőleget vont le, továbbá nem kért munkáltatói adó-megállapítást sem, vagy azt munkáltatója nem vállalta,
 • a fentieken túl: akinek Ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége,
 • EKHO-os adózása keletkezett;
 • nem volt egyéni vállalkozó, és
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott,
 • A MAGÁNSZEMÉLY CSALÁDI KEDVEZMÉNYT, ADÓKEDVEZMÉNYT ÉRVÉNYESÍT, AZ ADÓJÁRÓL RENDELKEZIK,

Ki nem választhatja az egyszerűsített bevallást?

 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot,
 • az adóévben egyéni vállalkozó volt,
 • Árfolyamnyereségből, tőzsdei ügyletből származott jövedelme,
 • külföldi illetőségű magánszemély,
 • a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot,
 • VALAMELY BEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA ELŐLEG-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE KELETKEZETT; PÉLDÁUL INGATLAN BÉRBEADÁS 1 MILLIÓ FT FELETT, OSZTALÉK, ÁRFOLYAM NYERESÉG STB.,
 • az adóévre, a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott,
 • az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint adóelőleg-különbözet bírságra kötelezett (12 százalékos),
 • nem kifizetőtől (munkáltatótól) olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben adó- vagy adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli Önt,
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el,
 • az adóévben olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján, a jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről (nem Magyarországról) származott,
 • a magánszemély a külön adózó jövedelmei közül a jövedelemnek az adóját, amely nem kifizetőtől származik vagy egyébként, amely jövedelem adójának megállapítására maga köteles az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban az adófizetési kötelezettség gyakoriságának megfelelő (havi, negyedéves) bontásában, negyedéves gyakoriságú adófizetési kötelezettség esetében a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségként vallja be.

A felsorolás nem teljes körű, részletesebb információkért keresse kollégáinkat, itt: Kapcsolat