IFRS-re áttérés TAO szempontból

IFRS-re áttérés TAO szempontból

A magyar számviteli szabályozás változása következtében megnyílt a lehetőség a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi beszámolók hazai alkalmazására. 2017. január 1-től szinte minden könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozás választhatja az IFRS-ek szerinti beszámolókészítést.

Az IFRS-re történő áttérés első lépése annak a döntésnek a meghozatala, hogy mely üzleti évtől szeretné ezen szabályokat alkalmazni a vállalkozás, ugyanis az első IFRS beszámoló elkészítéséhez szükséges a megelőző üzleti év beszámoló adatainak előállítása az IFRS-nek megfelelően.
A következő lépés a számviteli politikák, értékelési elvek, besorolások átalakítása a magyar szabályokról az IFRS szerintire. Az átállásnak úgy kell megtörténnie, mintha a könyvelés mindig is az IFRS szerint vezették volna.
Az áttérés utolsó lépése az IFRS szabályai szerinti pénzügyi kimutatások elkészítése.

Az IFRS-ek szerinti beszámolást alkalmazó társaságok adókötelezettségeiknek (társasági adó, helyi iparűzési adó, reklámadó, energiaellátók jövedelemadója) is az IFRS-ek szerint meghatározott adóalapnak megfelelően tesznek eleget. Az IFRS-t alkalmazó gazdasági társaságok esetében módosító tételek alkalmazásával igazítja a nemzetközi standardok szerinti eredménykategóriákat a számviteli törvény szerinti bevétel- és ráfordítás kategóriákhoz, ezzel biztosítva a kétféle beszámolási rendszer közötti adósemlegességet.

Nagy kockázatot jelent az áttérő gazdasági társaságok számára a költségvetési stabilitás biztosítása érdekében alkalmazott adóelőleg-minimumra vonatkozó előírás. Ennek értelmében az áttérés évéről beadott bevallásban az adóelőlegek összege nem csökkenhet az áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adója alá. Az áttérés évében, és az azt követő üzleti évben az IFRS-ek szerinti beszámolóban feltüntetett eredményből kalkulált adónak legalább annyinak kell lennie, mint az áttérést megelőző adóévben ténylegesen fizetett adó. Emellett az áttérés adóévét követő üzleti évben kezdődő előlegfizetési időszakban fizetendő adóelőleg összege sem lehet alacsonyabb az áttérés évében kezdődő előlegfizetési időszak adóelőlegénél.
Ez nagy rizikó a társaságok számára, hiszen így azt vállalják, hogy eredménytől függetlenül – azaz egy esetleges gazdasági visszaesés esetén is – minimum ugyanolyan mértékű adót fognak befizetni az áttérést követő két üzleti évben, mint az áttérést megelőző – esetlegesen jövedelmezőbb – évben.

Tételezzük fel, hogy az IFRS-re való áttérést megelőző évben a kalkulált fizetendő adó összege 5 millió Ft. Ebben az esetben az adóelőleg-minimumra vonatkozó előírás értelmében az áttérés üzleti évében, ill. az azt követő évben a fizetendő adó összege minimum 5 millió Ft lesz, abban az esetben is, ha az adott év eredménye alapján a társaság veszteséges.