Innovációs járulék 2013

Innovációs járulék 2013: mikor kell fizetni és kinek?

Az innovációs járulékról szóló 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap szabályozza az innovációval kapcsolatos adókötelezettséget.


1. Kinek kell és kinek nem kell fizetni?

Nem kell azoknak a társaságoknak innovációs járulékot fizetni melyek kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülnek. A kisvállalkozásnak nem minősülő adózók tehát innovációs járulékfizetésre kötelezettek. Az hogy az adott társaság minek minősül azt az üzleti év első napján fennálló állapot dönti el.

Ahhoz hogy meg tudjuk állapítani a minősítést úgy az éves beszámoló szerint megállapított foglalkoztatott létszámra és a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszegre van szükség. Amennyiben a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, úgy az adatokat éves szintre kell vizsgálni.

Újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni, de évesíteni nem kell.

Az üzleti terv nem tartalmaz mérlegfőösszeget, ezért a nettó árbevétel és a foglalkoztatott létszám évesítés nélküli adatai szükségesek. Ha az Adózónak van kapcsolódó vagy partnervállalkozása, úgy a besoroláshoz konszolidált a kapcsolódó vagy partnervállalkozása utolsó rendelkezésre álló beszámolójában szereplő nettó árbevételt, valamint a létszámadatokat össze kell számítani az Adózó üzleti tervében szereplő adatokkal.

Az Adózó 2013. évi besorolásához 2011. évi beszámolójában feltüntetett adatokat éves szinten kell meghatározni, mivel 1 évnél rövidebb üzleti évről van szó.

Ez a következőket jelenti:

• Az értékesítés nettó árbevételét évesíteni kell (a nettó árbevételi adatot el kell osztani a beszámolóval lefedett működési napok számával, és meg kell szorozni az adott év napjainak számával);

• Nincs szükség a törtidőszaki foglalkoztatott létszámra, valamint a beszámoló szerinti mérlegfőösszeg adatának évesítésére.

Ha az Adózónak van kapcsolódó vagy partnervállalkozása, úgy a besorolásához a létszám, valamint a pénzügyi mutató adatait össze kell számítani.

Amennyiben eredményként az Adózó 2012-ben középvállalkozásként innovációs járulékfizetésre kötelezett – függetlenül attól, hogy vállalkozási méretét a 2013. évre is meg kell állapítania – a „középvállalkozási minősítését” a 2013. évben sem veszíti el, azaz nem mentesülhet az innovációs járulék-kötelezettség alól.

2. Mi a járulékfizetési határideje?

A járulékot háromhavonként előlegként kell fizetni az időszakot követő hónap 20. napjáig. A járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie (előleg-kiegészítés). A járulék-kiegészítésre kötelezett az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és fizeti meg a kötelezettséget.

A befizetett előleg, és a járulék éves összege közötti különbözetet az adóévet követő május 31. napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

3. Innovációs járulék mértéke, számítása

A járulék számításának alapja, ugyanaz, mint az iparűzési adó esetében (a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel és az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével).

A járulék mértéke kisvállalkozások (500-1500 millió Ft éves árbevétel vagy 10-50 fő foglalkoztatott), közép- és nagyvállalatok (>1500 millió Ft éves árbevétel vagy >50 fő foglalkoztatott) esetében: 0,3 %.

Az innovációs járulék éves bruttó összegéből 2012. január 1-ét követően NEM vonható le a társaságok saját tevékenysége körében végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége. Az ehhez kapcsolódó csökkentő tételre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezték.

Forrás: www.nav.gov.hu, www.jogtar.hu