Iparűzési adó könnyítés kis és középvállalkozások számára

Tapasztalataink alapján nagyon sok vállalkozás jogosulatlanul vette igénybe a a kis- és középvállalkozások számára adott iparűzési adó könnyítését, vagy ahogy elhíresült az iparűzési adó felezést 2021-ben. Ennek hibának elsősorban az volt az oka, hogy a kis- és középvállalkozás besorolásánál kizárólag csak a az adózó vállalkozást vették figyelembe. Ha a vállalkozása igénybe szeretné venni az iparűzési adó könnyítést, akkor érdemes ez a bejegyzésünket elolvasnia.

Az iparűzési adófizetési kötelezettség tekintetében kétféle könnyítést lehetett alkalmazni 2021-ben a kis- és középvállalkozások  számára, ami 2022-ben is alkalmazható:

  • a 2021. évi adóelőleg 50%-ra csökkenthető és
  • a 2021. évi helyi iparűzési adó mértéke 1% (ha ennél magasabb lenne az adó mértéke)

Ha az előírt feltételek teljesülnek, akkor a 2022-ben végződő adóévben is igénybe vehető a kedvezmény.

A kis- és középvállalkozás besorolás a kulcs egy kis csavarral

A kis- és középvállalkozás besorolás meghatározásánál a 2004. évi XXXIV. tv. előírásai az irányadó, de az iparűzési adó könnyítésnél előírt árbevétel-határérték alacsonyabb, mint a törvényben meghatározott!

Az iparűzési adó kedvezmény igénybevételéhez a kis- és középvállalkozás minősítés meghatározásánál az alábbi határértékeket kell figyelembe venni:

  • összes foglalkoztatotti létszám kevesebb, mint 250 fő, ÉS
  • az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg maximum 4 Mrd Ft.

A kis- és középvállalkozás besorolásból akkor kerül ki a vállalkozás, ha két egymást követő üzleti évben nem teljesülnek a fent említett határértékek.

A nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg meghatározása

A kis- és középvállalkozásokról szóló törvény előírásai alapján nem csak az adott vállalkozás adatait kell figyelembe venni, hanem a kapcsolódó és partnervállalkozások adatait is.

Kapcsolódó vállalkozásoknak minősülnek azok a vállalkozások, amelyeknél az egyik vállalkozás a másik vállalkozásban:

  • a szavazatok többségével rendelkezik, vagy
  • jogosult a vezető tisztségviselők vagy FB tagok többségének megválasztására, vagy
  • megállapodás alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

Kapcsolódónak minősülnek azok a vállalkozások is, ahol egy természetes személy vagy közösen fellépő személyek által jönnek létre az előzőekben említett kapcsolati viszonyok!

Partnervállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek

  • között az egyik vállalkozás a másik vállalkozás jegyzett tőkéjének vagy szavazati jogának legalább 25%-ával rendelkezik és
  • nem minősülnek kapcsolódó vállalkozásnak.

Az adatokat az utolsó konszolidált beszámoló, ennek hiányában az utolsó éves vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

Ha az egyedi beszámolók adatait vesszük figyelembe, akkor a vállalkozás adataihoz a kapcsolódó vállalkozások adatait teljes mértékben, a partnervállalkozások adatait a tőkeérdekeltségi vagy szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell hozzáadni. A konszolidált beszámolóban nem szereplő, de kapcsolódó vagy partnervállalkozásnak minősülő társaságok adatait is figyelembe kell venni.