Jelentős adminisztrációs többletmunkát jelentő változás az áfa bevallásban – készüljön időben!

2017. január 1-jétől az Áfa törvény 169.§ (1) értelmében a számla kötelező adattartalma kiegészül azzal, hogy a vevő adószámát fel kell tüntetni a számlán, ha annak áfa tartalma 100 000 Ft vagy afeletti összegű. (Ez az értékhatár 2016-ban még 1 millió Ft volt).

Mit jelent ez pontosan, kik az érintettek?

Ez a törvényi változás azt az új, 2017. július 1-jétől érvényes szabályt készíti elő, miszerint az év második felétől: a termék beszerzés, szolgáltatás igénybevétel esetén azon számlákról kell az áfa bevallás belföldi összesítő nyilatkozatában tételesen nyilatkozni, amelyeknek áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot.

Azon számlák esetében, amelyek egyedileg nem érik el a határértéket, azonban az azonos bevallási időszakban, ugyanazon szállítótól kapott bejövő számlák áfa értéke összesítve eléri a küszöböt, akkor azokról összesített jelentést kell leadni.

A termék értékesítése, szolgáltatása nyújtása esetén kissé más a szabály. Ott azon nyomdai úton előállított nyomtatvány (pl: számlatömb) használatával kibocsátott számlák esetében kell tételes adatot szolgáltatni a 1765M jelű nyomtatványon, amelyeknek az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer Ft-os határértéket.

A számlázó programmal kiállított számlák esetében a törvény elektronikus adatszolgáltatást fog előírni a feltételek teljesülése esetén.

Azokban az esetekben, ahol a törvény a belföldi összesítő nyilatkozatban tételes jelentést ír elő, az adózónak az alábbi adatokat kell szerepeltetnie:
– a partner (vevő vagy szállító) adózó adószámának vagy csoportos adószámának első 8 számjegyét,
– a számla sorszámát,
– a teljesítés dátumát,
– az áfa alapját,
– az áfa összegét.

Könnyen belátható, hogy ez a változás jelentős adminisztrációs többletmunkát ró a könyvelőkre, a bevallást elkészítőkre.

Ezért javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy még az év első felében vegyék fel a kapcsolatot az általuk használt program fejlesztőjével azért, hogy a könyvelők a fent említett adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat minél gyorsabban kinyerhessék a programból, és lehetőségünk legyen a bevallásba való exportálásra.