Kérdések és válaszok a transzferárazással kapcsolatban

Kérdések és válaszok a transzferárazással kapcsolatban

Mi az, amit feltétlenül szükséges tudnunk a transzferárazásról?

Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük azokat a főbb tudnivalókat, melyeket minden gazdálkodónak szükséges elsajátítania a transzferárazással kapcsolatban annak érdekében, hogy felmérhesse felmerülő kötelezettségeit és minimalizálhassa kockázatait.

Mit értünk transzferárazás alatt?

A transzferárazás a kapcsolt felek között alkalmazott ármegállapítással foglalkozik. A hatályos rendelkezések előírják, hogy a kapcsoltnak minősülő vállalkozások egymás közt piaci áron tevékenykedjenek. A kapcsolt vállalkozások közti szokásos piaci áron azt az árat értjük, melyen az adott tranzakció független felek közt ment volna végbe.

Mikor keletkezhet vállalkozásának transzferár dokumentációs kötelezettsége?

Amennyiben vállalkozása nem minősül kisvállalkozásnak, és olyan kapcsolt vállalkozással rendelkezik, mellyel szokásos piaci áron 50 millió forintot meghaladó szerződéses ügylete keletkezett az üzleti évben, úgy az ilyen ügylet piaci árának alátámasztására transzferár dokumentációs kötelezettsége keletkezhet.

Hogyan járjon el kapcsolt vállalkozásával, ha nem keletkezik dokumentációs kötelezettsége?

A kapcsolt vállalkozások közti ügyletek akkor is piaci áron kell, hogy történjenek, ha nincs dokumentációs kötelezettsége a vállalkozásnak.

Mit kell tennie, ha nem piaci árat alkalmazott a kapcsolt ügyletek vonatkozásában?

Abban az esetben, ha a társaság a piaci ártól eltérő árat alkalmaz kapcsolt vállalkozásával, úgy társaságiadó-korrekciót kell végrehajtania. A korrekció folytán így vállalkozásának társasági adóterhe úgy kerül megállapításra, mintha szokásos piaci árat alkalmazott volna.

Milyen mértékű büntetésre számíthat az, aki nem tesz eleget az előírt kötelezettségnek?

A dokumentáció hiánya, hibás, illetve hiányos megléte rendkívül magas bírságot vonhat maga után. A hiányzó vagy hiányos dokumentáció esetén kiszabható mulasztási bírság 2 millió forint ügyletenként, mely két éven belüli ismételt mulasztás esetén ügyletenként 4 millió forintig, illetve azonos nyilvántartás ismételt mulasztása esetén 8 millió forintig terjed.

Mire szükséges odafigyelnünk kötelezettségeink felmérése alkalmával?

A folyamatos törvényi módosításoknak megfelelően fel kell mérni, hogy vállalkozása rendelkezik-e kapcsolt vállalkozásokkal, azokkal piaci áron folynak-e ügyletei, megtörtént-e azok bejelentése, keletkezik-e bizonyos ügyletei kapcsán dokumentációs kötelezettsége vállalkozásának, illetve hogy a meglévő dokumentációja megfelel-e a törvényi előírásoknak.

Mi az 5 leggyakrabban elkövetett hiba a dokumentációkkal kapcsolatban?

  • Téves kisvállalkozási besorolás konszolidált adatok figyelembevétele nélkül.
  • Nem készül dokumentáció minden arra kötelezett ügylet tekintetében.
  • Nem megfelelő a módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata, indoklása.
  • A Master dokumentáció honosítási hiányossága (eltérő nemzetközi szabályozás).
  • Hiányos az összehasonlító adatok forrásának és a szűrés menetének bemutatása.

További kérdése merült fel a transzferárazással kapcsolatban?

Amennyiben kérdése merülne fel a transzferárazással kapcsolatban, irodánk készséggel áll rendelkezésére mind a dokumentáció elkészítésében, a kapcsolódó tanácsadásban, mind pedig meglévő dokumentációjának felülvizsgálatában. Kérje ajánlatunkat!