KIVA változások az őszi adócsomagban

A T/5893-as számú őszi adócsomag alapján, ha az Országgyűlés elfogadja a tervezetet, akkor az adózó egyesülése vagy szétválása esetén automatikusan nem szűnik meg a KIVA alanyiság. A jelenlegi szabályozás alapján az adózó egyesülése vagy szétválása esetén a KIVA alanyiság automatikusan megszűnik és az azt következő két évben nem választhatja újra ezt az adózási formát. Az összeolvadás tipikus esete, amikor a leányvállalat beolvad az anyavállalatba. Szétválás valósulhat meg, amikor egy gazdasági társaság a két tevékenységi ágát (pl. ingatlanüzemeltetés, kereskedelmi tevékenység) különválasztja és a korábbi egy cégből kettő lesz. Ezekben az esetekben a jelenlegi szabályozás alapján az adózóknak a társasági adó szabályai szerint kell az adókötelezettségüknek eleget tenni.

A törvényjavaslat alapján, ha az adózó az egyesülés vagy szétválás napját követő alanyiságot, amennyiben megfelel a többi KIVA alanyisági feltételnek is. Az ismételt KIVA alanyiság az egyesülés, szétválás napját követő nappal jön létre.

A szabály a tervezet alapján csak a kedvezményezett átalakulásnak nem minősülő, könyv szerinti értéken megvalósított átalakulások esetén alkalmazható, ha a törvénycsomag elfogadásra kerül. Kedvezményezett az átalakulás (ideértve a szétválást és az egyesülést is), ha a jogelőd az ügylet révén a jogutódban részesedést és maximum a megszerzett részesedés névértéke (ennek hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10%-ának megfelelő pénzeszközt szerez, szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban, az egyszemélyes társaság  egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be, feltéve, hogy az átalakulást valós gazdasági érdekek alapozzák meg.

A működési forma változása kapcsán még egy változást tartalmaz az őszi adócsomag. A tervezet alapján a KIVA alanyiság megszűnik, ha A KIVA alanyiság ebben az esetben a formaváltást megelőző nappal szűnik meg.