KKV meghatározás 2014-ben

KKV meghatározás 2014-ben

Az Európai Unió tagjaként Magyarországon is különös jelentőséggel bír a vállalkozások KKV besorolása. A KKV-nak minősülő vállalkozások magasabb támogatási intenzitással juthatnak forráshoz, illetve különféle adókedvezményeket is igénybe vehetnek.

Magyarországon a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) besorolását a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg.


Kritériumok

A KKV-ba történő besorolás a vállalkozás adatainak három kritérium küszöbérték szerinti összehasonlításával történik. Ez a három kritérium a vállalkozás állományi létszáma, éves forgalma vagy a mérlegfőösszeg alapján végezhető el.

A fenti kritériumok alapján nem jelent különösebb nehézséget egy önálló vállalkozás besorolása. A legtöbb hibát akkor követik el a vállalkozások, amikor tévesen önálló vállalkozásnak minősítik magukat és nem veszik figyelembe az úgynevezett partner és/vagy kapcsolódó vállalkozások adatait.

Mi az a partnervállalkozás?

Ha a vállalkozás 25-50% közötti tulajdoni részesedéssel bír egy másik vállalkozásban, illetve ha egy másik vállalkozás bír ugyanekkora részesedéssel a vállalkozásban, akkor az partnervállalkozásnak minősül.

Mi az a kapcsolódó vállalkozás?

Kapcsolódó vállalkozásokról akkor beszélünk, amikor egy meghatározott érdekcsoport befolyása alatt áll több cég. Ilyen közvetett, vagy közvetlen befolyás lehet pl, ha a tulajdonosok, tagok a másik vállalkozásban is többségi befolyással rendelkeznek, de az is annak minősül, ha az egyik vállalkozásnak jogában áll a másik vállalkozásban a vezetők többségének a kinevezése.

A kritérium küszöbértékek 

 Létszám  

Éves nettó

átbevétel

Mérlegfőösszeg
KKV< 250 főÉS

max. 50  M eurónak

 megfelelő Ft

 VAGY 

 max. 43 M eurónak

megfelelő Ft

Kisvállalkozás<  50 főÉS

max. 10  M eurónak megfelelő Ft

 VAGY 

 max. 10 M eurónak

megfelelő Ft

 Mikrovállalkozás< 10 fő ÉS 

 max. 2  M  eurónak megfelelő Ft

 VAGY

 max.  2  M eurónak

megfelelő Ft

 

A fenti mutatószámokon kívül még meg kell, hogy feleljen egy kritériumnak: a vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése külön-külön vagy együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot.

Az euróban megállapított összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Mit jelent, az hogy vagy a forgalom, vagy a mérlegfőösszeg?

Nem kell mindkét kritériumnak megfelelni. Ha az egyik küszöbértéket meghaladja a vállalkozás, a státuszát még nem veszíti el. Az állományi létszám ugyanakkor nem választható kritérium.

Besorolás partner- és kapcsolódó vállalkozások esetében

Partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai esetében a fenti adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

Ha a vállalkozásnak partnervállalkozásai vannak, az adatait a tulajdoni hányadnak megfelelően kell összevonni. Tehát, ha 25%-os tulajdona van a vállalkozásnak egy másik vállalkozásban, akkor annak a vállalkozásnak a kritérium számainak csak a 25%-át kell hozzáadni a besoroláshoz.

Kapcsolódó vállalkozások adatait 100%-ban kell figyelembe venni a számítás során.

Mikor változik meg a besorolás?

A KKV minősítést minden évben újra el kell végezni. Egy vállalkozás besorolása csak akkor változik meg, ha két egymást követő évben teljesíti a megadott küszöbértékeket. Ez azt jelenti például, hogy egy olyan magánszemély által alapított vállalkozás, amelynek az alapításkor nincsen kapcsolódó, vagy partner vállalkozása és az első besorolása alapján mikrovállalkozásnak minősül, legkorábban két év múlva válhat kis- vagy középvállalkozássá.

Ha problémája merülne fel vállalkozásának besorolását illetően, tanácsadóink szíves rendelkezésére állnak.

Írjon nekünk itt: KAPCSOLAT