Megszűnik a fordított adózás a munkaerő-kölcsönzés nagy részében

Év elején, a 2021. évi áfaváltozások kapcsán még volt egy kérdéses pont a munkaerő-kölcsönzés adózása kapcsán. Az EU döntését vártuk a Magyarország által beadott kérelemre.

A derogációs kérelemben Magyarország szerette volna elérni, hogy a munkaerő-kölcsönzés általános áfakulcsa a fordított adózás hatálya alatt maradjon. Ahogy az az utóbbi években is volt. Az Európai Bizottság azonban nem támogatta ezt a kérelmet. Így az európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinknek megfelelően 2021. április 1-jétől az áfatörvény erre vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

A 142.§ (1) bekezdése értelmében csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított adózás hatálya alatt, amelyek

  • építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadáshoz, vagy
  • ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési, szerelési és egyéb szerelési munkákhoz kapcsolódnak.

Fontos emellett kiemelni azt, hogy a fordított adózás további feltételeinek is egyidejűleg teljesülniük kell:

  • az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany,
  • egyiküknek sincs olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető.

A fordított adózás megszűnése a munkaerő-kölcsönzés nagy részében azt jelenti, hogy az ilyen jellegű szolgáltatásoknál a szolgáltatást nyújtónak kell feltüntetnie és megfizetnie az áfa összegét a szolgáltatás után.

A változás kapcsán a teljesítés időpontja lesz egy fontos határpont (a módosítás hatályba lépése előtt vagy után), amely alapján el lehet dönteni, hogy még a fordított adózást vagy már az egyenes adózást kell alkalmazni a számlán.

  1. Ha az ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napját megelőzi a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. Időszakos elszámolású ügyleteknél is a teljesítés dátuma a mérvadó és független attól, hogy az elszámolási időszak részben vagy egészben áthúzódik-e a hatálybalépés napján.
  1. Ha az ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napja vagy azt követő időpont à az egyenes adózás szabályai érvényesek. Időszakos elszámolású ügyleteknél is a teljesítés dátuma számít, még akkor is, ha az elszámolási időszak akár teljes egészében megelőzi a határnapot.

Összegzésként

Az időszakos elszámolású ügyletek esetében, ha az időszak a hatályba lépés napján áthúzódik, az adott időszakot nem kell megosztani fordított és egyenes adózású részre. A teljesítés dátumát és a módosítás hatályba lépésének a napját kell összehasonlítani.

NAV oldalán megjelent cikk itt érhető el