Mire számítsunk adóellenőrzéskor?

Adóellenőrzések 2012-ben I.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja 2012-ben is az önkéntes jogkövetés elősegítése, a prevenció, a szándékos kötelezettségszegések feltárása és szankcionálása. Ennek érdekében a NAV adóztatási- és vámszerve ellenőrzési tevékenységében azon új módszerek alkalmazását helyezi előtérbe, amelyek révén a tisztességtelen adózók kiszűrhetők, a potenciális adózói kör felderíthető, a tényleges adófizetői kör tovább bővíthető.


Stratégiai célkitűzés, hogy az ellenőrzés koncentráltan, a jelentős kockázatot hordozó adózókra irányuljon és a NAV folyamatosan és nagy erőkkel legyen jelen az adóztatás frekventált területein.

Az előző évhez hasonlóan az adóellenőrzéseket megalapozó kockázatelemzés, kiválasztás fókuszában egyrészt az adózói életút különböző szakaszaihoz (alakulás, működés, átalakulás, megszűnés) köthető kockázati tényezők, másrészt a kockázatos adózói kapcsolatok állnak.

Az ÁFA vizsgálatokkal elsődlegesen érintett adóalanyok:

a) a nagyobb forgalmú, jelentős kockázatot hordozó adózók,

b) a körbeszámlázásos ügyletek, csalárd értékesítési láncolatok, „számlagyárak” résztvevői,

c) az adóminimalizálók,

d) a kockázatelemzéssel feltárt, szervezett csalási konstrukciókban résztvevő vállalkozások,

e) a személygépkocsi- és egyéb jármű bérbeadással érintett vállalkozások.

A 2012. évben ellenőrizendő főbb tevékenységi körök a szolgáltató szektorban:

– nagykereskedelem (különösen a mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme, a gabona, takarmány-, az élőállat- és a hús-, húskészítmény nagykereskedelme);
–   közúti áruszállítás;
–   raktározás, tárolás;
–   vendéglátás;
–   munkaerő-piaci szolgáltatás;
–   biztonsági, nyomozói tevékenység;
–   egyéb személyi szolgáltatás.

Személyes tapasztalatok alapján elmondható, hogy az ügyletek dokumentációjának minél részletesebb megléte kiemelten fontos az adóellenőrzéseknél. Például áfa kiutalás előtti ellenőrzések során az export és EU-n belüli értékesítések számláit, a hozzájuk tartozó, kiléptetést teljesen igazoló okmányokat minden számla esetében kérik.

Jellemző, hogy korábban a cég tevékenységéről elég volt az ellenőrzéskor szóban beszámolni, tájékoztatni az ellenőröket, most már részletes leírást kérnek a cégről, bizonyos esetekben egy konkrét példával bemutatva (hogy megy végbe a cégnél a megrendeléstől az értékesítésig a folyamat).

Forrás: www.nav.gov.hu – Ellenőrzési irányok 2012