Munkáltatói adó-megállapítás

Határidők a Munkáltatói adó-megállapítással kapcsolatban:

 • 2014. január 31.: a munkavállaló nyilatkozata kitöltésével kérheti munkahelyét szja bevallásának elkészítésére. A munkáltató dönt annak elkészítéséről vagy visszautasításáról. A munkáltatói adó-megállapítás a munkáltató számára nem kötelező!
 • 2014. február 12.: a munkáltató a munkáltatói adó-megállapítást választó magánszemélyekről adatot szolgáltat a NAV felé
 • 2014. március 20.: igazolások átadása a munkáltató részére, ha az vállalta az szja bevallás elkészítését.
 • 2014. május 20.: a munkáltató megállapítja a munkavállaló adóját és erről igazolást ad ki,
 • 2014. június 10.: a munkáltató továbbítja az adóhatóság felé a bevallást elektronikus úton.
 • 2014. június 20.: vagy a legközelebbi bérfizetéskor: a munkáltató az elszámolandó szja adót visszafizeti, vagy levonja a munkavállalótól.

Ki kérheti a munkáltatói adó-megállapítást?

 • kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományt is, ha azt kizárólag a magánszemélynek az adó elszámolását vállaló munkáltatója fizette be,
 • az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte, feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak,
 • kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás, belföldről származó nyugdíj címén szerzett bevételt, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a bevételről kiállított igazolást az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak,
 • a magánszemély adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig az adó elszámolását vállaló munkáltatónak átadja, továbbá ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint rendelkezik,
 • a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő az e törvény rendelkezései szerinti nemleges bevallási nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak adja át.

Ki nem kérheti a munkáltatói adó-megállapítást?

 • aki adóhatósági közreműködés nélkül kötelezett bevallás benyújtására,
 • az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles,
 • nyugdíj-előtakarékossági számláról nem-nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles,
 • az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles,
 • az adóében egyéni vállalkozó volt,
 • az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységéből származó bevétele az adómenteség értékhatárát meghaladta, kivéve, ha a nyilatkozat kiegészítéseként a személyi jövedelemadóról szóló (a továbbiakban: szja törvény) rendelkezései szerint egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz,
 • az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve, ha ez a nyilatkozata csak a szja törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozott,
 • az adóévben tőzsdei ügyletből származó jövedelmet, valamint olyan árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett, amellyel kapcsolatban bevallási kötelezettség terheli,
 • az adóévre, a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott,
 • az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére köteles (12 százalékos különadó).

Fontos információ:

A törvény ebben az évben sem kötelezi a munkáltatót arra, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján az adó-megállapítást elkészítse, ez egy többletszolgáltatás a munkavállalók részére. A rendelkezés szerint, ha a munkáltató vállalná a magánszemély adójának a megállapítását, de a magánszemély azt nem kéri, akkor erről is kell nyilatkoznia a munkáltatója felé 2014. január 31-éig. Amennyiben a munkáltató nem vállalja az adó-megállapítást, akkor törvényben előírt kötelezettsége, hogy tájékoztassa a magánszemélyeket az egyszerűsített bevallás választásának a lehetőségéről.