Ki élhet a nagyszülői gyed lehetőségével

A feltételek:

 • a nagyszülő (nagymama vagy nagypapa) a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt
 • a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – keresőtevékenységet végez
 • a gyermek gondozása nevelése a szülő háztartásában történik
 • a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételével
 • a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak

Nem jár nagyszülői gyed, ha

 • a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi (pl. távmunka, bedolgozói jogviszony)
 • másféle rendszeres pénzellátást, például öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot, megváltozott munkaképességű személyek ellátását, özvegyi nyugdíjat vagy ápolási díjat kap
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el
 • a nagyszülő rendszeres szociális ellátásban részesül
 • a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt,
 • az alapjogosult gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik
 • a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonják

Mikortól lehet kérni

A nagyszülői gyedet 2020. január 1-től lehet kérni, és legfeljebb két évig, ikreknél pedig három évig folyósítják.
Ha több unoka van, aki után gyedre lehet menni, akkor is csak egyetlen nagyszülő élhet a lehetőséggel. Ha viszont több különböző várandóságból származó gyerekre felügyel a nagymama vagy a nagypapa, akkor gyerekenként állapítják meg a gyedet.