Növekedési adóhitel

Növekedési adóhitel

A növekedési adóhitel egyfajta halasztott adófizetést jelent a társasági adó vonatkozásában, ami a fejlődő gazdálkodók likviditását segíti elő. A gazdálkodónak így a tárgyévi adófizetés helyett az adóévet követő két adóévben kell megfizetni az adót.

Azonban ahhoz, hogy egy gazdálkodó társaság a növekedési adóhitel jogintézményét gyakorolhassa, legalább az adóévet megelőzően 3 éve kell, hogy működjön. Követelmény továbbá, hogy csak olyan vállalkozásokat érint, melyek az adóévben és az azt megelőző három adóévben nem egyesültek, váltak szét vagy alakultak át.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a növekedési adóhitel jogintézménye kizárólag akkor alkalmazható, ha az adóévi adózás előtti eredmény meghaladja a megelőző adóévi adózás előtti eredmény összegét, és ez a meghaladó rész eléri vagy meghaladja az megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének az ötszörösét. Tehát csak olyan vállalkozások alkalmazhatják a kedvezményt, melyek eredménye egyik évről a másikra hatszorosára nő.

Ezen felül a gazdálkodónak az adóelőleg kiegészítési kötelezettségének határidejéig nyilatkoznia kell a növekedési adóhitel alkalmazásáról.

A növekedési adóhitel mértéke a tárgyévi adózás előtti eredménynek az azt megelőző adóévi adózás előtti eredményt meghaladó része. Emellett szintén feltétel, hogy a növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott osztalék, a kapott kamat összege, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összege, és a térítés nélkül átvett eszköz értéke, valamint a gazdálkodó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összege nem vehető figyelembe.

A fent említett rendelkezések eredményeként a cégcsoportok kihasználhatják kedvező adottságukat, miszerint évenkénti váltásban az egyes csoporttagoknál mutassák ki az elvárt adózás előtti eredményt. Amennyiben ez megtörténik, a cégcsoportok jelentős előnyre tehetnek szert kisebb versenytársaikkal szemben.

Az ilyen jellegű adótervezés hatására a jövőben tovább növekedhet a transzferár-ellenőrzések jelentősége.

Cikkünk szerzője okleveles nemzetközi adószakértő.

Forrás: 1996. évi LXXXI. tv. 26/A. §