Összekapcsolták az Uniós tagállamok cégnyilvántartásait

Az uniós tagállamok vállalkozásai működésük bővülése és az együttműködések hatására egyre több esetben nőttek már túl saját államuk határain. Az együttműködések hatékonyságához, átláthatóságához így szükségessé vált, hogy a vállalati információk hozzáférhetők legyenek a tagállamok között. Ezért idén június 8-tól valamennyi uniós tagállam cégnyilvántartása összekapcsolt lett, a cégek EUID azonosítót kaptak és létrejött a BRIS rendszer.

Mi az EUID (Európai Egyedi Azonosító)?

Az Európai Uniós cégnyilvántartások összekapcsolására jött létre. Nemzetközi szinten lehetővé teszi a vállalatok és más tagállamokban nyitott fióktelepeik azonosítását a BRIS rendszerben. A kód funkciója, hogy a tagállamok közötti információcsere során a cégek kétség kívül azonosíthatóak legyenek.

Mi a BRIS (Business Registers Interconnection System) rendszer?

Ez a rendszer az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgál. A BRIS-en keresztül az egyes tagállami nyilvántartások egymásnak adatot adhatnak át abból a célból, hogy a határokon átnyúló jelentőségű változásokról az érintett tagállami nyilvántartások időben információhoz jussanak, valamint az egyes tagállami nyilvántartásokból bárki információhoz juthasson. A BRIS-nek köszönhetően a polgárok, vállalkozások is rákereshetnek a nemzeti nyilvántartásokban a cégek által benyújtott információkra egy európai portálon keresztül.

Kik kaptak EUID azonosítót?

A korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, az európai részvénytársaság, továbbá az Európai Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított fióktelepe és kereskedelmi képviselete rendelkezik Európai Egyedi Azonosítóval.

Az azonosító az alábbi, egymást követő elemekből áll:
• rövidített országkód (HU);
• a cégnyilvántartás azonosítója (OCCSZ);
• a cég cégjegyzékszáma.

A cég cégjegyzékszámának változása nem jár az EUID változásával. Az azonosító a cégkivonaton is szerepel.

Így a cégek most már 5 féle azonosító számmal rendelkeznek:
• adószám
• EU adószám
• cégjegyzékszám
• statisztikai számjel
• Európai Egyedi Azonosító

Törvény:
21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
Módosítja:
6/2017. (VI. 1.) IM rendelet a cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Keresés a BRIS rendszerben

A BRIS az e-Justice portálon a „Nyilvántartások – Európai szintű cégnyilvántartások” menüpont alatt érhető el. Keresést cégnévre és/vagy cégjegyzékszámra lehet indítani.
Keresni az alábbi információkra lehet díjmentesen: a cég neve, székhelye, a nyilvántartása szerinti tagállam, a cég nyilvántartási száma, típusa (jogi forma), a cégjegyzék azonosítója, európai egyedi azonosító.