A számviteli törvény 2018. évi változásai

Tekintsük át a fontosabb változásokat:

1. Lényegesség elve

Pontosításra került a számviteli alapelvek közül a lényegesség elve. Ennek értelmében lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló tételekkel összefüggésben kell megítélni.
2. A beszámoló és a könyvvezetés pénzneme

A törvényjavaslat egyértelműsíti, hogy a vállalkozó beszámoló készítési és könyvvezetési pénznemének a létesítő okiratban rögzített pénznemmel kell megegyeznie. Amennyiben a létesítő okiratban forintot határoztak meg, akkor forintban történhet a beszámoló készítés és a könyvvezetés, ha forinttól eltérő devizát határoztak meg, akkor a vállalkozó létesítő okirata szerinti devizában történhet a beszámoló készítés és a könyvvezetés.
3. Támogatások elszámolása

Az európai uniós vagy állami támogatásban részesülő vállalkozásoknak jó hír, hogy változik a támogatások elszámolása. Az uniós és hazai forrású támogatási pályázatoknál jellemző az utófinanszírozás. Így ezekben az esetekben gyakran előfordul, hogy a költségek, a ráfordítások már az adott üzleti évben felmerülnek, míg a kapcsolódó bevételek – az utófinanszírozás miatt – csak az üzleti évet követően jelennek meg. Emiatt a gazdálkodó egyik üzleti évben veszteséges, míg a másikban nyereséges lesz. Az összemérés elvének érvényesülése érdekében az ilyen esetekben indokolt a valószínűsíthetően várható támogatás összegének időbeli elhatárolása. Ehhez a vállalkozásnak bizonyítania kell, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és a támogatás összegét valószínűsíthetően meg fogja kapni.

4. Követelések értékesítése, engedményezése

A törvényváltozás egyértelműsíti, hogy a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott követelések értékesítése (engedményezése) esetén, az értékesítés eredményét – előjelétől függően – befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként, árfolyamnyereségként vagy befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni.

A forgóeszközök között kimutatott eredeti követelések értékesítésével (engedményezésével) kapcsolatos gazdasági eseményeket az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között, míg a forgóeszközök között kimutatott vásárolt követelések értékesítésével (engedményezésével) kapcsolatos gazdasági események eredményét a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni.