SZJA 2019 – A NAV szja-bevallási tervezetről – Teendők, módosítás

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a NAV szja-tervezetéről és a vele kapcsolatos teendőkről.

Kiknek készíti el a NAV automatikusan az adóbevallási tervezetet?

 • magánszemélyeknek
 • mezőgazdasági őstermelőknek
 • áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek
 • egyéni vállalkozóknak

Kiknek nem készíti el a NAV az szja-bevallás tervezetet?

 • aki az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel összefüggésben kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség nem terhel
 • a bevételt nem kifizetőtől szerezte

Nekik mindenképpen saját bevallást kell készíteniük.

Az őstermelőnek, katás, eva-alanyoknak, áfafizetésére kötelezett magánszemélynek és az egyéni vállalkozónak önállóan kell benyújtaniuk szja-bevallásukat, amit a webes felületen elérhető tervezet kiegészítésével és beküldésével is megtehetnek.

Milyen adatokat tartalmaz az adóbevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készíti el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett:

 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét
 • a szocho alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociálisadó hozzájárulást

Hogyan juthat hozzá a tervezethez?

a) Ügyfélkapu regisztráltak esetében

Mát tavaly óta elérhető a 19SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallási felület. Azok, akik maguk készítik el bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, ami a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon, valamint a NAV eSZJA oldalán (https://eszja.nav.gov.hu) érhető el.
Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők az Ügyfélkapun keresztül. A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2020. március 15-től megnézheti és módosíthatja az Ügyfélkapu regisztrációs felületén, vagy a https://www.nav.gov.hu/eszja/eszja oldalról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon.
Amennyiben 2020. május 20-áig  nem fogadja el/egészíti ki/javítja az adóbevallási tervezetet, illetve nem nyújt be önadózóként elkészített 19SZJA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik.

b) Ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezők esetében

Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2020. április 15-ig kéri, a NAV postán megküldi Önnek adóbevallási tervezetét. 2020. április 15. után az igényt már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain lehet benyújtani.
Ha nem él az igénylés lehetőségével, akkor vagy önadózás formájában kell a saját bevallását elküldenie május 20-ig, vagy automatikusan, látatlanul elfogadja a NAV által készített tervezetet (ezt nem javasoljuk).

Az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez igénylését  az alábbi módokon adhatja be:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon. Az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon (BEVTERVK)
 • levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát)
 • az ügyfélszolgálati irodában személyesen
 • az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819)

Mikor szükséges az adóbevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani, és ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli
 • áfa fizetésre kötelezett magánszemély
 • egyéni vállalkozó
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott
 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles
 • nem kifizetőtől származó vagy egyéb olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult
 • jövedelme külföldről származott vagy külföldön (is) adóztatható
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítható meg
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el
 • valamely bevételével összefüggésben az ekho szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta
 • valamely bevételével összefüggésben szociálisadó hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett
 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani

Miért javasolt minden esetben ellenőrizni a tervezet?

Fontos a tervezetet átnézni, és ha szükséges kiegészíteni például az alábbi jövedelmekkel és kedvezményekkel, rendelkezésekkel:

Jövedelmek:

 • nem  kifizetőtől kapott jövedelmek (pl.: magánszemélytől kapott ingatlan bérleti díj)
 • külföldi kifizetőtől kapott jövedelmek
 • ingó értékesítés
 • ingatlan értékesítés, bérbeadás stb.

Kedvezmények:

 • évközben nem érvényesített családi kedvezmény
 • évközben nem érvényesített első házasok kedvezménye
 • évközben nem érvényesített személyi kedvezmény stb.

Rendelkezések:

 • önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett tagdíj
 • önkéntes egészség és önsegélyező pénztárba befizetett tagdíj
 • nyugdíjbiztosítások stb.

A NAV szja-bevallási tervezetének elfogadásának/ módosításának menete

Az adóbevallási tervezet a 2019-ben megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állít össze az Adóhatóság. Kiszámítja Ön helyett a jövedelmét terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy Önnek visszajáró összeg. A tervezetet módosítani, jóváhagyni 2020. május 20-ig van lehetősége. Amennyiben nem eszközöl módosítást a tervezeten, az május 20-a után bevallásnak minősül.

Ha Ön mégis az önadózást választja, azaz saját maga szeretné elkészíteni szja-bevallását, ajánljuk ehhez a témához kapcsolódó cikkünket:

A 2019-es szja-bevallás legfontosabb tudnivalóiról, illetve a határidőkről itt olvashat >>

Az önadózás módjáról, az önbevallásról itt tájékozódhat bővebben >>

Így tudja felajánlani a személyi jövedelem adójának 1 %-ait>>