Szja-bevallás kisokos önadózóknak és a legfontosabb információk a NAV tervezetről

adózási hírek
Ki nem választhatja az adóhatósági adó megállapítást, vagyis kinek kötelező az önadózást/önbevallást választania?

• egyéni vállalkozóknak, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltették vállalkozói tevékenységüket
• aki az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel összefüggésben kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség nem terhel, a bevételt nem kifizetőtől szerezte;
• aki az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Fontos változás, hogy idéntől a munkáltató már 2017. évre sem készítheti el a munkavállaló éves Szja bevallását, ezért érdemes időben felhívni a munkavállalók figyelmét, hogy vagy saját maguknak kell, hogy elkészítsék a bevallást (önadózás), vagy a NAV által felkínált tervezetet kell, hogy elfogadják, módosítsák.

szja bevallás
A NAV szja-bevallási tervezetének elfogadása/ módosítása

Az adóbevallási tervezet a 2017-ben megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állít össze az Adóhatóság. Kiszámítja Ön helyett a jövedelmét terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy Önnek visszajáró összeg.

Hogyan juthat hozzá a tervezethez?

a) Ügyfélkapu regisztráltak

A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2018. március 15-től megnézheti és módosíthatja az Ügyfélkapu regisztrációs felületén. Amennyiben 2018. május 22-éig  nem fogadja el/ egészíti ki/ javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik.

b) Ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezők

Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2018. március 19-ig kéri, a NAV megküldi Önnek adóbevallási tervezetét.
Igénylését  az alábbi módokon adhatja be:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon. Az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon
 • levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát)
 • az ügyfélszolgálati irodában személyesen
 • az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819)
 • 2018. március 19. után az igényt már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain lehet benyújtani. Az igénylés alapján a adóbevallási tervezet 2018. április 30-áig érkezik meg postán.
  A tervezet papíralapú kiküldése a webűrlap kitöltésével is kérhető, melyet itt tehet meg
Ügyfélkapu regisztrációA NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhető az ügyfélkapu regisztrációt.

 

 

 

 

szja bevallás hír
Önadózás, önbevallás készítés

a) Ügyfélkapu regisztráltak

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával.
Amennyiben 2018. május 22-éig  nem fogadja el/ egészíti ki/ javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik.

b) Ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezők

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás kinyomtatás utána papír alapú benyújtásával, illetve az ügyfélszolgálati irodákban is elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.

szja bevallás
Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak. Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.
A NAV a honlapján közzétette azokat a civil szervezeteket (adószámmal, névvel és székhelycímmel), egyházakat és a kiemelt előirányzatot (2017-re vonatkozó technikai számmal), amelyeknek felajánlható az 1+1%.
Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

A rendelkezést benyújthatja:

 • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
 • bevallási tervezete online javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1 %-áról rendelkezni,
 • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
 • a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
 •  a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).
 • a nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

adózás, könyvelés hírek, szakmai anyagok
Kapcsolódó híreink:

Szja-bevallás határidők >>

Szja-bevallást érintő legfontosabb változások 2018. >>