Tájékoztató a kamarai hozzájárulásról

Tájékoztató az 5.000.- Ft összegű kamarai hozzájárulás megfizetésének rendjéről és a vállalkozások kötelező regisztrációjáról

Az  Országgyűlés  2011.  november  21-én  módosította  a  gazdasági  kamarákról  szóló  törvényt. A  módosítás  értelmében  valamennyi  –  kamarai  tag  és  nem  kamarai  tag  –  társas  és  egyéni vállalkozásnak  kérvényeznie  kell  kamarai  nyilvántartásba  vételét  a  székhelye  szerint  illetékes kereskedelmi  és  iparkamaránál,  valamint  minden  év  március  31-ig  meg  kell  fizetnie  5.000.-  Ft összegű kamarai hozzájárulást.


A nyilvántartásba vételt az újonnan létrejövő vállalkozásoknak bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül, a már korábban is működőknek 2012. március 1-ig kellett megtenniük.

Az  egyszeri  regisztrációs  kötelezettség  és  a  2012.  évi  kamarai  hozzájárulás  megfizetésének kötelezettsége nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek 2012. január 1-én, illetve azt követően folyamatosan szüneteltek. A kötelezettségeknek csak a tevékenység újbóli megkezdését követő 5 munkanapon belül kell eleget tennie.

 A  2013.  évi  kamarai  hozzájárulás  megfizetésének  kötelezettsége  nem vonatkozik  azokra  a vállalkozásokra,  amelyek  2013.  január  1-én,  illetve  azt  követően  folyamatosan  szünetelnek. Ha  2013.  január  1-ét  követően  kezdi  meg  a  tevékenység  szüneteltetését,  akkor  a  jogszabály értelmében az adott évre fizetési kötelezettsége van.

 Forrás: www.skik.hu