TAO és IPA feltöltési kötelezettség

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is kötelező lesz egyes vállalkozásoknak a társasági adó és
iparűzési adó feltöltési kötelezettség
. Ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

Kinek kötelező a feltöltés?

A kettős könyvvitelt vezető bel- és külföldi vállalkozónak – amennyiben a tárgyévet megelőző adóévbe az éves szinten számított árbevétele az 100 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget a naptári- illetve üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére. Nem kell tehát feltöltést teljesíteniük azoknak az adózóknak, amelyeknek az adóévet megelőző adóévben elért árbevételük a 100 millió forintot nem haladta meg.

A kettős könyvvitelt vezető bel- és külföldi vállalkozónak, akinek a társasági adónál leírtak szerint társasági adóelőleg feltöltési kötelezettsége van– az iparűzési adóelőleget a naptári-, illetve üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére.

Akinek nem kötelező a társasági adóelőleg feltöltése, arra nem vonatkozik az iparűzési adóelőleg feltöltés sem.

Mindkét adónemre vonatkozólag:

Mi a befizetés és bevallás határideje?

A feltöltési kötelezettség bevallásának és befizetésének határideje 2013. december 20.
A törvény értelmében akkor minősül megfizetettnek az adó, amely napon az adózó bankszámláját a pénzintézet megterhelte (nem elég tehát csupán benyújtani az átutalási megbízást, annak teljesülnie is kell). Más adónemről történő átvezetés esetén – feltéve, hogy megvan a fedezet – a befizetés napjának az erre vonatkozó kérelem benyújtásának napját kell tekinteni.

Mi a következménye a nem megfelelő feltöltésnek?

Az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírság fizetési kötelezettséget ír elő az adóelőleg nem vagy nem megfelelő összegű kiegészítése miatt. A feltöltési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség 100 százalékára kell teljesíteni, de mulasztási bírság csak a 90 százalék alatti feltöltés teljesítése esetén szabható ki. A várható adó összegét – a rendelkezésre álló adatok alapján – az adózónak kell megbecsülnie.

A mulasztási bírság mértéke a befizetett adóelőleg és az adó 90 százalékának a különbözete után 20 százalékig terjed. A bírság összegének nincs felső határa, az csak a bírságalap 20 százalékában van maximálva, és a megállapított bírság összegét még minimális érték esetén is kiszabja a NAV.