Tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása

A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (továbbiakban: Pmt.) módosítása az uniós pénzmosás-megelőzési szabályokhoz igazodva a tényleges tulajdonosra, tulajdonosokra vonatkozó központi nyilvántartási kötelezettséget ír elő.

A változás következtében a tényleges tulajdonos központi nyilvántartásba történő bejelentésére maguk a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lesznek kötelesek. A tevékenységük megkezdését vagy a változást követő 5 napon belül kell az adatszolgáltatást bejelenteni az adatok tárolása céljából létrehozott központi nyilvántartásba.

A szolgáltatóknak, például könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó cégeknek, valamint a felügyeletet ellátó szerveknek, például cégbíróság, akkor kell bejelentést tenniük, ha eltérést tapasztalnak a nyilvántartásban szereplő és a rendelkezésükre álló tényleges tulajdonosi információk között.

A felügyeletet ellátó szervek korlátlan hozzáférési jogot kapnak a nyilvántartáshoz. A szolgáltató az ügyfél-átvilágítás végrehajtásának érdekében közvetlen hozzáféréssel jogosult adatot igényelni.

A központi nyilvántartás létrehozása először a Pmt. 2017-es módosításában szerepelt, de a módosítások gyakorlati alkalmazására a központi nyilvántartás hiányában nem kerülhetett sor.

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint legkésőbb 2021. március 1-ig a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak be kell jelenteniük az ügyfeleik tényleges tulajdonosi adatait.

A cikk megjelenésének időpontjában még nem áll rendelkezésre olyan központi nyilvántartás, ahol ezt a kötelezettséget a szolgáltatók teljesíteni tudnák.

Cikkünket folyamatosan frissítjük!