Transzferárakat érintő változások 2018-ban

  • transzferár dokumentáció Fődokumentum

Tartalmazza pl.: cégcsoport konszolidált beszámolóját, csoporton belüli finanszírozási rendszer bemutatásának részleteit, legjelentősebb forgalmú termékek és szolgáltatások, valamint azok cégcsoporton belüli áramlásának a bemutatását.

  •  Helyi dokumentum

Csökken az egyszerűsítések és mentesítések száma. A korábbinál jóval szigorúbb analitikai és elemzéstechnikai követelményeket írtak elő. Évente frissített adatok!

  • CbCR riport

750 millió euró éves konszolidált árbevételt meghaladó multinacionális vállalatcsoportoknak 2016. január 1-jén vagy az azt követően induló pénzügyi évtől új adatszolgáltatási és/vagy bejelentési kötelezettsége van az állami adóhatóság felé.

A vállalatcsoport nyereségének, adójának és üzleti tevékenységének adójogrendszerek szerinti megoszlására vonatkozó adatszolgáltatás céljára a NAV által 2017 szeptemberében nyilvánosságra hozott 16CBC nevű nyomtatvány szolgál.
A transzferár változásokat Adókonferenciánkon Killik László foglalta össze:

Milyen adatokat kell bejelenteni A 17T201T nyomtatványon?

A magyar adóügyi illetőségű  csoporttag végső anyavállalatának vagy  anyavállalatnak kijelölt szervezetnek

• magyar adóügyi illetőségű csoporttag
• neve, székhelye, adóazonosító száma
• végső anyavállalati, anyavállalatnak  kijelölt szervezeti vagy adatszolgáltatásra kötelezett  csoporttagi minősége
• az adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napja

A végső anyavállalatnak vagy az anyavállalatnak kijelölt szervezetnek nem minősülő magyar csoporttagnak

• magyar adóügyi illetőségű csoporttag
• neve, székhelye, adóazonosító száma
• végső anyavállalati, anyavállalatnak
• kijelölt szervezeti vagy
• adatszolgáltatásra kötelezett
• csoporttagi minőségének hiánya
• a jelentés benyújtására kötelezett  szervezet neve és adóügyi illetősége  (az országkód feltüntetésével).

A bejelentési határidő az adatszolgáltatási pénzügyi év vonatkozásában a pénzügyi év utolsó napja, naptári évhez igazodó pénzügyi év esetében december 31.