Tudnivalók az áfaregisztrációról

TUDNIVALÓK AZ ÁFAREGISZTRÁCIÓRÓL

Manapság egyre több társaság rendelkezik nemzetközi érdekeltséggel, egyre növekvő számban válik szükségessé, hogy bizonyos ügyleteik kapcsán e társaságoknak be kell jelentkezniük más ország adóhatóságához, ott adószámot kell, hogy kérjenek tevékenységük folytatásához.


A fent leírtakból eredően érdemes átnézni, hogy mit is kell tudni az áfaregisztrációról.

Az az adóalany, mely Magyarországon gazdasági céllal nem telepedett le, illetve lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezik, ellenben Magyarország területén adóköteles tevékenységet folytat, és az adókötelezettségét más adóalany nem tudja rendezni helyette fordított adózással, ezen tevékenysége kapcsán be kell jelentkeznie és adószámot kell igényelnie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

A nem EGT tagállamban letelepedett cégek esetében csak belföldi bankszámlanyitást követően és pénzügyi képviselő megbízása mellett nyitható áfaregisztráció Magyarországon.

Fontos hangsúlyozni, hogy gazdasági célú letelepedettsége, vagyis székhelye, állandó telephelye, nem keletkezik a társaságnak az áfaregisztráció országában.

Regisztrálni alapesetben a magyarországi adóköteles tevékenység megkezdése előtt szükséges. Azonban van lehetőség arra is, hogy visszamenőlegesen regisztráljon a gazdálkodó, amennyiben a Magyarországon adóköteles tevékenységének folytatását már megkezdte. Ebben az esetben a regisztrációt megelőzően keletkezett, előzetesen felszámított áfa is levonhatóvá válik, azonban fennáll a bírság kockázata a késedelmes bevallások miatt.

Hogyan is zajlik a regisztráció?

Az áfaregisztrációt igénylő társaságnak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania mind eredeti, mind magyar nyelven:

 • hiteles cégkivonat (3 hónapnál nem régebbi, ennek hiányában az alapító okirat közjegyző által hitelesített másolata)
 • illetőség igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
 • aláírási címpéldány
 • útlevél hitelesített másolata

A regisztráció során eljáró személynek a külföldi cégtől egy meghatalmazásra van szüksége, hogy annak nevében eljárhasson.

A regisztráció alkalmával a fentieken kívül ki kell tölteni a T201-es nyomtatványt, amihez az alábbi adatok szükségesek:

 • cégnév
 • cég típusa (cégformája)
 • cég székhelye
 • cég adószáma
 • TEÁOR kódja és megnevezése
 • alapító okiratának adatai (száma, dátuma)
 • cégjegyzékszáma

Az összegyűjtött dokumentumokat személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni, a NAV illetékes adóigazgatóságára (NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága). Az adószámot az adóhatóság két hét alatt elkészíti, melynek érvényessége a benyújtás napjától kezdődik. A magyar adószámmal egyidejűleg közösségi adószám igénylésére is van lehetőség.

A regisztráció során a gazdálkodónak a magyarországi jogügyletekről nyilvántartást kell vezetnie, illetve bevallást készítenie.

A  nyilvántartás szükséges dokumentumai: 

 • kimenő számlák
 • a számlák alapjául szolgáló szerződések
 • áruértékesítés esetén fuvarokmányok, vámáru-nyilatkozatok és olyan egyéb iratok, melyek minden kétséget kizáróan igazolják az áru útját és átadás-átvételét (pl.: átadás-átvételi jegyzőkönyv, vevő átvételi nyilatkozata, raktár átvételi elismervénye, stb.)
 • bejövő számlák
 • ezen számlák alapjául szolgáló szerződések
 • készletnyilvántartás
 • szolgáltatásnyújtás vagy –igénybevétel esetén teljesítésigazolás
 • áfaanalitika

A társaságnak, a magyarországi tevékenysége kapcsán létrejött számlákról, illetve azok áfatartalmáról a törvény által előírt gyakorisággal, áfabevallási és összesítő nyilatkozattételi kötelezettsége keletkezik az adóhatóság felé.

A regisztráció kérelemre megszüntethető abban az esetben, amennyiben az adófolyószámlán tartozás nem mutatkozik. A megszűnés időpontja a bejelentőn feltüntetett időpont.

Ez a cikkünk az  oldalához készült.