Változás a szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetési kötelezettségében az új befektetések esetében

Az új 205/2023. (V. 31.) Kormányrendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg 2023. május 31-én, fontos változásokat hoz a befektetésekre vonatkozóan. A rendelet értelmében 2023. július 1-jétől kezdve az Szja törvény szerinti kamatjövedelmeket – kivéve az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmet – nem csak a 15% személyi jövedelemadó (szja) terheli, hanem továbbá 13% szociális hozzájárulási adó (szocho) is. A szocho adó tehát kiegészíti a személyi jövedelemadót a kamatjövedelmek esetében.

Fontos kiemelni, hogy a kamatjövedelmre vonatkozó szocho adózásában van egy jelentős különbség a többi külön adózó jövedelemhez képest. Míg a más külön adózó jövedelmek esetében (mint például az osztalék, árfolyamnyereség, értékpapírkölcsönzésből származó jövedelem vagy vállalkozásból kivont jövedelem) az adófizetésnek van egy felső korlátja, addig a kamatjövedelem utáni szocho-t korlát nélkül kell megfizetni.

Annak érdekében, hogy tisztázzuk, milyen esetekben kell szocho-t fizetni a kamatjövedelmek után, az alábbiakban részletezzük az egyes eseteket:

  1. Lekötött betét esetén: A 2023. június 30-a után lekötött betét kamatjövedelme után kell szocho-t fizetni. Fontos megjegyezni, hogy július 1-jét megelőzően lekötött betét esetén nem kell szocho-t fizetni, még akkor sem, ha a lekötési időszak egy része 2023. július 1. utáni időpontra esik.
  2. Pénzforgalmi szolgáltatóval kötött szerződés alapján: A fizetési számla egyenlege után járó kamat után kell szocho-t fizetni a 2023. június 30-át követő időszakban.
  3. Értékpapírok esetében: Az értékpapírok hozama, amely kamatjövedelemnek minősül (ide tartoznak például a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott kötvények és befektetési jegyek), valamint az értékpapírok értékesítéséből vagy törlesztéséből származó jövedelem (például kötvények törlesztése, értékesítése, befektetési jegyek visszaváltása, tőzsdén kívüli értékesítése) esetén a szocho-fizetési kötelezettség csak a 2023. június 30-a után szerzett értékpapírokra vonatkozik. Július 1-jét megelőzően szerzett értékpapírok esetében nem kell szocho-t fizetni, függetlenül attól, hogy mikor kap az adott papír hozamot vagy mikor kerül értékesítésre vagy törlesztésre.
  4. Nyereménybetét és értékpapír: A 2023. június 30-át követően megszerzett nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény vagy értékpapír kamatjövedelme után kell szocho-t fizetni. A szocho mértéke a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,18-szorosa.
  5. Biztosítói kifizetések: A kamatjövedelemnek minősülő biztosítói kifizetések esetén csak azokra kell szocho-t fizetni, amelyeket 2023. június 30-a után kötöttek.
  6. Tagi kölcsön kamata: Fontos megemlíteni, hogy a 205/2023. (V. 31.) Kormányrendeletben említett tagi kölcsön kamatja nem a hétköznapi értelemben vett tagi kölcsönre vonatkozik. Ez a kamat csak akkor lesz szochoköteles, ha a tagi kölcsönt 2023. június 30-a után nyújtották.
  7. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett összeg kamatjövedelme: A feltételes jogszerzési időtartamnak a 2023. június 30-a utáni időszakkal arányos részére vonatkozóan kell szocho-t fizetni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett összeg kamatjövedelme esetén.

Ezek az adókötelezettségek vonatkoznak a kamatjövedelmekre, és az említett szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetését írják elő. Az új rendelet fontos változásokat hoz a befektetésekre vonatkozóan, és érdemes figyelembe venni ezeket a változásokat a befektetések tervezése során.