Várható áfamódosítások 2023-ban

A kormány beterjesztette a 2023-as adótörvényeket módosító javaslatcsomagot. A fontosabb általános forgalmi adót érintő tervekről készítettünk egy összefoglalót.

Ingatlanokkal kapcsolatos módosítások

Fordított adózás alá fognak esni azok az építési-szerelési és egyéb szerelési munkák is, amelyekhez építési engedélyre, bejelentési kötelezettségre ugyan nincs szükség, de a munkák elvégzéséhez szükség van valamilyen egyéb hatóság engedélyére, vagy azt be kell jelenteni valamilyen hatóságnak. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert a jogszabály értelmezése sok esetben nem volt egyértelmű a szolgáltatások esetében.

A javaslat értelmében egészen 2028-ig lehet még új lakóingatlant vásárolni a kedvezményes 5%-os adómértékkel. De ez kizárólag csak azokra a lakóingatlanokra vonatkozik, amelyek építési engedélye 2024. december 31-ig véglegessé vált, vagy az építést ezen időpontig bejelentették, ha az az egyszerűsített bejelentés szabályai alá tartozik.

Funkcióváltással létrejövő új ingatlan értékesítése adóköteles lesz, amennyiben az értékesítés és a rendeltetésváltozást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása között nem telik el két év. Az ilyen új ingatlanok értékesítése még akkor is adóköteles lesz, ha azt egyébként nem adóalany értékesítené, ha az sorozatjelleggel történik.

Új nyugtaadási lehetőség

A javaslat kibővítené a nyugtaadási lehetőségeket. Az eddigi pénztárgéppel vagy nyugtatömbből kiállított nyugták mellet egy új lehetőséget is megteremt a javaslat. A géppel előállított nyugták lehetőséget teremtenek arra, hogy nyugtákat elektronikusan, pénztárgépen kívüli rendszerben állítsanak elő. Részletszabályokat a törvényjavaslatból még nem ismertünk meg, az majd később, miniszteri szintű jogalkotás keretében érkezik.

Alanyi adómentességgel kapcsolatos változások

Jövőre változnak az alanyi adómentesség szabályai is. Módosításra, pontosításra került, hogy a 12 millió forintos bevételi értékhatárba mely tételek tartoznak bele és melyek nem. A javaslat kizárja az alanyi adómentesség alkalmazásának lehetőségét a távértékesítések esetében, mint például az EU más tagállamába történő közösségen belüli távértékesítések esetében. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen ügyleteknél az adott tagállamban adófizetésre kötelezett lesz az adózó, viszont ezen ügyletekhez kapcsolódóan megilleti az adólevonási jog is.

OSS rendszer használatának pontosítása

A javaslat a korábbi jogalkalmazási kérdésekre is választ kíván adni. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy kell-e alkalmazni az OSS rendszert azon tagállamok esetében is, ahol a vállalkozás gazdasági céllal letelepedett. A javaslat egyértelművé teszi, hogy az OSS rendszer választása esetében csak és kizárólag ezt a rendszert kell alkalmaznia az adóalanyoknak.

 

Ügyfeleink személyesen is részt vehetnek az adókonferenciánkon, ahol még mélyebb betekintést adunk a 2023-as adótörvények módosításaira.