Webáruházak és az OSS rendszer

2021. július 1-től Uniós szinten megváltoznak az e-kereskedelem szabályai, amit a magyar adórendszerbe is át kellett emelni.

Az e-kereskedelem áfa szabályozása magába foglalja:

 • távértékesítés
 • elektronikusan nyújtott szolgáltatások
 • kis értékű áruk importja

A II. félévtől életbe lépő jogszabályokban többek közt kibővül a távértékesítés fogalma. Magába foglalja:

 • a termékek EU-n belüli távértékesítését, valamint
 • a termékek EU-n kívüli, 3.országból való távértékesítését is.

További főbb jellemzői a távértékesítésnek, hogy:

 • csak termék értékesítés lehet (szolgáltatás nyújtás nem) (1-2 kivétel van; pl: új közlekedési eszköz, használt cikkek és műtárgyak értékesítésére nem használható ez a rendszer)
 • az eladó EU-n belüli adóalany
 • a vevő pedig nem adóalany (lehet magánszemély vagy olyan szervezet, cég, amelyik nem tartozik az áfa törvény hatálya alá)

A távértékesítésre korábban érvényes értékhatárok is változnak. 2021. I. feléig tagállamonként 35.000 EUR határig nem kellett bejelentkezni abba a tagországba (áfa regisztrációval), ahova értékesített az adózó nem adóalany vevőknek.

2021. július 1-jől ez az értékhatár 10.000 EUR-ra csökken és együttesen kell nézni az összes tagállam felé értekesített értéket.

A tagállamba való bejelentkezés (áfa regisztráció) után az adózónak, az adott tagállam áfa kulcsával kell számláznia és az ottani szabályok szerint a bevallást elkészíteni, beküldeni és az áfát megfizetni.

Könnyen belátható, hogy az éves, összesen 10.000 EUR-s összeg nagyon könnyen elérhető, így jelentős többlet adminisztrációval járna az adózóknak, ha minden tagállamban egyedileg be kéne jelentkeznie és az ottani szabályok szerint intézni az adózást.

Egyablakos Rendszer (OSS)

Ezt a többlet terhet hivatott némileg csökkenteni az Egyablakos Rendszer (OSS). Ennek lényege, hogy a tagállamonkénti egyedi áfa regisztráció helyett elektronikus úton, egy rendszerben lehet összegyűjtve megadni az egyes tagállamok felé teljesítendő áfa kötelezettségeket, amihez elég a NAV OSS rendszerébe regisztrálni. A magyar adóhatóság a kapott információk alapján továbbítja az illetékes tagállamok adóhatóságainak a megfelelő összegeket.

Az OSS rendszer használata nem kötelező. Ennek hiányában azonban, az illetékes tagállamban való adó-regisztrációra kötelezett az adózó.

 

A most bevezetésre kerülő OSS rendszer a 2015-től használt MOSS (Mini-One-Stop-Shop) rendszert váltja fel, amelyet korábban csak a távolról nyújtható szolgáltatások esetében használhattak az adózók.

Ezt bővítik ki júliustól:

 • EU-n belüli távértékesítésre,
 • EU más tagállamában letelepedett nem adóalanynak nyújtott szolgáltatásra, valamint
 • az IOSS rendszert a 150 EUR egyedi értéket meg nem haladó import küldemények (kivéve: jövedéki termék) távértékesítésére.

A kiterjesztett MOSS rendszerbe 2021.04.01-től automatikusan átemelték azoknak az adatait, akik eddig a MOSS rendszert használták (a távolról nyújtott szolgáltatást végzők), ám adataikat 2021.06.15-ig ki kellett egészíteniük.

Online platformok is adóznak

A változások érinteni fogják az online platformokat (portál, webshop, online piactér stb) is, amelyeknél:

 • adóalany értékesít egy elektronikus felület segítségével EU-n kívülről terméket,nem adóalany vevő részére, vagy
 • EU-ban nem letelepedett adóalany értékesít EU-s terméket nem adóalany felé az online platform segítségével.

Az oka annak, hogy ezeket az online platformokat is belevonták az adózási körbe az, hogy a NAV nehezen tudta a 3. országbeli adóalanyokat adófizetésre kötelezni.

Az új szabály értelmében az adófizetési kötelezettséget az online platformokra hárítják. Vagyis az értékesítést mesterségesen ketté bontják (2 fikciós értékesítésre).

 1. 3. országbeli adóalany (eladó) állít ki egy számlát az online platformnak (vevő) – ennél az ügyletnél nem keletkezik adófizetési kötelezettség.
 2. Online platform (eladó) pedig számláz a végső vevőnek (vevő) és a vevő tagállamában érvényes áfa kulccsal növelt számlát állít ki.