Adóigazolás és köztartozásmentes adatbázis kapcsolata

Adóhatósági igazolás kiadása és a köztartozásmentes adózói adatbázis kapcsolata

2013. január 1-jétől a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés ténye általánosan elfogadható a nemleges adó-, illetve együttes adóigazolás bemutatása helyett. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az erre a célra rendszeresített KOMA elnevezésű nyomtatványon. A köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos ügyeket egy nyomtatványon intézheti.

Ha az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, az állami adóhatóság az adózót 10 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel, a határidő eredménytelen leteltét követően a kérelmet elutasító határozatot hoz.

Amennyiben az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz, az állami adóhatóság az adózót a feltételek teljesítését követő hónap 10. napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi. A hiánypótlásban, illetőleg az elsőfokú határozatban az állami adóhatóság feltünteti azt, hogy az adózó mely feltételeknek – ideértve a tartozások összegszerűségét is – nem felelt meg.

 Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. Az adott havi frissítésben azon adózók adatai szerepelhetnek, akik a megelőző hónap utolsó napjáig benyújtották erre vonatkozó kérelmeiket a KOMA nyomtatvány KÉRELEM lapján, illetve az adatbázisban már szerepeltek és a KOMA nyomtatvány TÖRLÉSI KÉRELEM nem kérték törlésüket, valamint a jogszabályi követelményeknek továbbra is megfelelnek.

Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli, és erről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti.

Ezt követően a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt benyújtásával kérhető.

Forrás: www.nav.gov.hu (2013.37. füzet)