Az eltérő üzleti év választásának lehetőségei

Üzleti év: Az üzleti év az az időtartam, amelyről beszámolót kell készíteni.

Az üzleti év időtartama a kivételektől eltekintve megegyezik a naptári évvel (január 1 – december 31-ig)

Az eltérő üzleti év azt jelenti, hogy a naptári év ettől az időtartamtól eltér (pl.: üzleti év: 2012. március 1 – 2013. február 28).


Az eltérő üzleti év választásának szabályai:

2012. évi változások:

Az üzleti év választás tekintetében a törvénymódosítás történt. Eddig csak a külföldi tulajdonban lévő vállalkozó üzleti éve térhetett el a naptári évtől. A módosítással minden olyan vállalkozó számára lehetővé válik a naptári évtől eltérő üzleti év választása, ahol a működés jellege, pl. az üzletmenet ciklikussága, ezt indokolja.

Az üzleti év nem térhet el a naptári évtől:

EVA hatálya alá tartozó vállalkozásoknál
– sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknál
– pénzügyi vállalkozásnál vagy biztosítóintézetnél

Az üzleti év mérleg fordulónapjának megváltoztatása

Megváltoztatásra lehetőség van:
– három beszámolóval lezárt üzleti év után,
– az anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén

Ha az üzleti év megváltoztatása mellett dönt egy vállalkozás, akkor
– a létesítő okirat ennek megfelelő módosítására
– cégbírósághoz való változásbejegyzési kérelem benyújtására van szükség

A bejegyzést követően az üzleti év mérleg fordulónapjának megváltoztatását az adóhatóságokhoz is be kell jelenteni.

Az átállás évében készülő beszámoló sajátossága:
– nem 12 naptári hónapról készül, így annak összehasonlíthatósága mind az előző időszakok, mind az utána következő időszakok adataival korlátokba ütközik.

Források: 2000. évi C. törvény a Számvitelről, http://ado.hu/rovatok/szamvitel