Cégautóadó 2013

Cégautóadó 2013: Mikor kell fizetni és kinek?

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos adókötelezettséget.


1. Mikor kell és mikor nem kell fizetni?

Minden esetben meg kell fizetni a cégautóadót, ha a magyar rendszámú személygépkocsi jogiszemély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában áll, függetlenül attól, hogy költséget számol-e el azzal kapcsolatosan, vagy sem. Minden más esetben csak akkor keletkezik cégautóadó fizetési kötelezettség, ha a személygépkocsi után tételes költségelszámolás történt.

Magánszemély  tulajdonában  álló  személygépkocsi  után  kell cégautóadót  fizetni  abban  az esetben,  ha  tételes költségelszámolási módszerrel költséget számolnak el  a  személygépkocsival kapcsolatban.  A személygépkocsi üzemanyag-kenőanyag költsége at adóéven belül elhasználódó trtalék alkatrészek költsége, a javítás, a karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti-, illetve lízingdíja, az értékcsökkenési leírás, a kötelező felelősségbiztosítás, baleseti adó és a casco díja, a gépjárműadó, úthasználat, parkolás díja.

Magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után nem kell cégautóadót fizetni abban az esetben, ha a  költségelszámolás nem tételes költségelszámolási módszerrel történik. Ezek az alábbiak:

  • Ha a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után kizárólag a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság figyelembevételével az utazásra kifizetett összeg nem haladja meg az adóhatóság honlapján minden hónapban közzétett üzemanyagnorma+9Ft/km-t.
  • Ha a magánszemély saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését a munkában töltött napokra, vagy a hazautazásra  a munkahely és a lakóhely között oda-vissza távolság figyelembe vételével kilométerenként 9 forintot kap.
  • Akkor sem keletkezik cégautó fizetési kötelezettség ha ugyenezen jogcímen a munkavállaló magasabb költségtérítést kap, mint kilométerenként 9 Ft, de a 9 Ft-ot meghaladó összeg a magánszemélynél már jövedelmet keletkeztet.

2. Mikor ki fizeti?

Az adó alanya fő szabály szerint a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa.

Külföldi rendszámú, Magyarországon üzembe nem helyezett személygépkocsi esetén az adó alanya az, aki a személygépkocsival kapcsolatban költséget számol el.

Összefoglalva: egy cég tulajdonában álló személygépkocsi után a cég fizeti a cégautóadót. Magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után, ha tételes költségelszámolás történik – azaz számla alapján, akkor két eset lehetséges:

–  ha a magánszemély a saját nevére kéri a számlát, a cégautóadó fizetésére és bevallására a magánszemély kötelezett,

–  ha  a  magánszemély  a  cég  nevére  kéri  a  számlát,  a  cég  lesz  a  cégautóadó  bevallására  és megfizetésére  kötelezett,  ugyanis  itt  már  nem  hivatali,  üzleti  célú  utazás  költségtérítéséről van  szó, mert  a  cég  használja  a  személygépkocsit,  nem  a magánszemély. Ebben az esetben már felmerül  a  személygépkocsi  jogszabály szerinti  használatának  dokumentálása  (pl.  bérbeadási szerződés).

 Ha a személygépkocsi után a költséget nem a magánszemély tulajdonos számoljael, akkor a költség első ízben való elszámolásának tényéről és időpontjáról a használó – ezen időpontot követő 8 napon belül – a tulajdonost  köteles írásban értesíteni. Ha ezt a nyilatkozattételt elmulasztja, akkor az adó bevallására és megfizetésére a használó kötelezett.

3. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése:

– Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló, hatósági nyilvántartásban szereplő (magyar rendszámú) személygépkocsi esetén az adókötelezettség a tulajdonszerzés hónapját követő hónap első  napján keletkezik, és annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a személygépkocsit a tulajdonos eladja.

– Amennyiben a hatósági nyilvántartásban szereplő (magyar rendszámú) személygépkocsi magámszemély tulajdonában áll, az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után tételes költségelszámolás történt. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsival kapcsolatban utoljára történt tételes költségelszámolás.

– A hatósági nyilvántartásban nem szereplő (külföldi rendszámú) személygépkocsi után az adkötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után költséget számoltak el. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsival kapcsolatban utoljára történt tételes költségelszámolás.

4. Az adó mértéke

Az adó havi mértéke 2013-ban sem változott. Személygépkocsinként, a személygépkocsi KW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő:

Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye

(kW)

“0”-“4”

Környezetvédelmi osztályjelzések esetén

“6”-“10”

Környezetvédelmi osztályjelzések esetén

“5”; “14-15”

Környezetvédelmi osztályjelzések esetén

0-5016 500 Ft8 700 Ft7 700 Ft
51-9022 000 Ft11 000 Ft8 800 Ft
91-12033 000 Ft22 000 Ft13 000 Ft
120 felett44 000 Ft33 000 Ft22 000 Ft

5. A kétszeres adózás kizárása

A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, gépjárműadó-kötelezettsége egyarnát fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. Ha a két adó megfizetésére két különböző személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthető.

6. Bevallás, megfizetés:

A cégautóadót negyedévenként önadózással kell megállapítani. A bevallást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az állami adóhatósághoz és ugyaneddig esedékes az adó megfizetése is a NAV Cégautóadó bevételi számla elnevezésű, 10032000-01076167 számú számlára. A bevallás benyújtására a 1301-es bevallás szolgál. A nyomtatvány a nem elektronikus bevallásra kötelezettek esetében papíralapon is beadható.

Forrás: www.nav.gov.hu 31-es információs füzet