EKÁER Biztosítékok és szankciók

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM-ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKÁER)

Biztosítékok és szankciók

BIZTOSÍTÉK

Az EKÁER rendszer használata során bizonyos esetekben biztosítékfizetési kötelezettség keletkezik, amelyet a szállítás megkezdése előtt meg kell fizetni az adóhatóság által megadott számlaszámra. Ez nem minden esetben kötelező, kizárólag az alábbi közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén kell biztosítékot nyújtani. Biztosítékfizetési kötelezettség áll fenn, ha az adózó kockázatos termékeknek.

  • az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzését vagy egyéb célú behozatalát,
  • belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését végzi.

Nincs tehát kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel esetén.

Kivételt képez a biztosítéknyújtási kötelezettség alól a bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység is.

Első alkalommal kockázati biztosítékot 2015. január 31-éig kell nyújtani. Az EKÁER felületen rögzített, kockázatos termék érték adatai alapján kerül kiszámításra a nyújtandó biztosíték mértéke.

A biztosíték mértéke

A biztosíték összegének meghatározása során az annak alapjául szolgáló időszakot 2015. január 1-től az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentés időpontjáig kell számolni. Amennyiben az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentésre 2015. március 1-jét követően kerül sor, úgy a biztosíték összegének alapjául az általános szabályok szerinti 60 napos időszak adatait kell figyelembe venni.

A biztosíték mértékének meghatározása során fontos, hogy

  • folyamatosan el kell érnie a korábban szállított EKÁER-es termékek értékének a 15%-át,
  • ha egyszerre több jogcímen köteles biztosítékot adni a bejelentésre kötelezett, akkor mindig magasabb összeg lesz az irányadó.

Ha nincs megfelelő biztosíték, akkor nem fog kapni EKÁER számot a rendszerből és így nem fogja tudni megkezdeni az áruszállítást.

A biztosíték teljesítésének módja

Biztosítékot vagy elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, vagy az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett bankgarancia útján lehet teljesíteni.

Mentesség

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, amennyiben az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy amennyiben megfelel a következő feltételek mindegyikének:

  •  legalább két éve működik és
  •  szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
  •  a bejelentés időpontjában nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt.

A mentesség feltételeinek fennállását az állami adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a mentesség feltételei már nem állnak fenn, úgy az adózó az EKÁER szám megállapítása érdekében az általános szabályok szerint, azaz biztosíték nyújtásával teljesítheti bejelentési kötelezettségét.

SZANKCIÓK

Ha az áfaalany az áruszállítás során a nyilatkozattételt megtagadja vagy azt kockázati tényezők indokolják, az ellenőr a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat (csomagzár vagy raktérzár) alkalmazhat.

A közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nemteljesítésének, valamint a bejelentési kötelezettség hibásan, valótlan adattartalommal, vagy hiányosan történő teljesítésének következménye, hogy a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül. Az adóhatóság a be nem jelentett áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Az igazolatlan eredetűnek minősülő termék – a romlandó áruk és az élő állatok kivételével – a bírság összegének mértékéig lefoglalható.

A fenti jogkövetkezményeket az állami adó- és vámhatóság első ízben 2015. február 1-jétől alkalmazza.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A 2015. január 1-jével bevezetésre kerülő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett EKÁER célja az áfa megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítása és az élelmiszer-biztonság növelése.

Az EKÁER rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot.

A NÉBIH FELIR kereső alkalmazásának oldalán ITT ellenőrizhető, hogy

  • a forgalmazott termék a vámtarifaszám alapján FELIR köteles-e,
  • egy adott vállalkozás a TEÁOR száma alapján FELIR regisztráció kötelezett-e, valamint
  • az adott vállalkozás rendelkezik-e FELIR azonosítóval.

EKÁER regisztráció és folyamata című cikkünket ITT olvashatja.