Bérekkel kapcsolatos változások 2014

2014. évi bérekkel kapcsolatos változások:

1.      Családi kedvezményeket illető

2.      Szociális hozzájárulási adó kedvezmények

3.      GYED Extra bevezetése

4.      Gyakornokok után fizetendő terhek

5.      Költség elszámolás ingatlanok bérbeadása esetén

6.      Egészségügyi szolgáltatási járulék

7.      Nyugdíj és táppénz kisadózóknak (KATA)

8.      Munkaszüneti napokkal kapcsolatos

9.      Béren kívüli juttatások adóterhei


                  

1) Családi kedvezményeket illető változások

2014. január 1-jétől a családi adókedvezmény teljes összegét már nem csak az adóból, hanem az egyéni járulékokból is le lehet vonni. Miután megállapítottuk a kedvezmény összegét, csökkentjük az szja alapot. Az igénybe nem vett családi kedvezmény alap 16 százalékának meghatározása után, a következő sorrendben érvényesíthetjük a fennmaradó összeget: 1) 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 2) 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 3) 10% nyugdíjjárulék.

Kedvezményezett eltartottanként (amely gyermekre családi pótlékra jogosultak) és jogosultsági hónaponként egy és két eltartott esetén 62 500 forinttal, három és minden további eltartott esetén 206 250 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. Ez az első és a második gyermek esetén gyermekenként nettó 10 ezer, a harmadik gyermektől gyermekenként nettó 33 ezer forint – többletjövedelmet – adómegtakarítást jelenthet havonta.

Igénybe veheti: a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult és biztosított házastársa és élettársa. A kedvezményt a jogosultak közösen is érvényesíthetik, illetve év végén megosztható a házastárssal vagy élettárssal. A közös érvényesítés: a jogosultak között lehetséges. A megosztás: egy jogosult és jogosulatlannak nem minősülő élettársa, házastársa között lehetséges.


2) Szociális hozzájárulási adó kedvezmények

Teljes munkaidőben foglalkoztatott esetében, havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft összeghatárig (részmunkaidő esetén a 100 ezer Ft időarányos részéig), az alábbi két százalékos kedvezmények fajtáiból válogathatunk:

A.           27%-os SZOCHO kedvezmények:

a.        25 év alatti munkavállaló, pályakezdők,

b.       Tartósan álláskereső személyek (a foglalkoztatás első 2 évében),

c.        Gyed, gyes, gyet folyósítását követően/alatt foglalkoztatott munkavállalók (a foglalkoztatás első 2 évében),

d.       A három vagy több gyermeket nevelő gyed, gyes, gyet folyósítását követően/alatt foglalkoztatott munkavállalók (a foglalkoztatás első 3 évében),

e.       A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások (munkaerő-kölcsönző munkáltatókra nem vonatkozik (a foglalkoztatás első 2 évében).

B.            14,5%-os SZOCHO kedvezmények:

a.       Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók,

b.      25 év alatti nem pályakezdő és 55 év feletti munkavállalók,

c.       Tartósan álláskereső személyek (a foglalkoztatás 3. évében),

d.      gyed, gyes, gyet folyósítását követően/alatt foglalkoztatott munkavállalók (a foglalkoztatás 3. évében),

e.      A három vagy több gyermeket nevelő gyed, gyes, gyet folyósítását követően/alatt foglalkoztatott munkavállalók (a foglalkoztatás 4-5. évében)

f.        A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozásoknak – munkaerő-kölcsönző munkáltatókra nem vonatkozik – (a foglalkoztatás 3. évében).

Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer Ft összeghatárig 27% SZOCHO kedvezmény jár a kutatók foglalkoztatása után (Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos rendelkező kutató, fejlesztő esetén).

Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer Ft összeghatárig 14,5% SZOCHO kedvezmény jár a kutatók foglalkoztatása után (Doktori képzésben résztvevő hallgató, és doktor jelölt esetén).

Havonta a munkabér, legfeljebb a minimálbér 150%-ig 17% SZOCHO kedvezményt vehetnek igénybe a START kártyával rendelkező nem diplomások, de maximum 2 évig és a foglalkoztatott 25. életévéig, 2014. december 31-ig.

Havonta a munkabér, legfeljebb a minimálbér 200%-ig 7% kedvezmény jár a START kártyával rendelkező nem diplomásoknak, és azon részmunkaidősöknek, akik anyasági ellátásról visszatérő munkavállalók azonos vagy hasonló munkakört látnak el 20-20 órás munkaviszony keretében.

Szintén a minimálbér 200%-ig 27% a kedvezménye a rehabilitációs kártyával rendelkezőknek és a megváltozott munkaképességű vállalkozók után.

2014. január 1-jétől NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ szociális hozzájárulás kedvezmények:

·         Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény

·         START kártya diplomások esetén

·         START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ


3) GYED Extra bevezetése

· Kedvezőbbé teszik a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó ellátások melletti munkavállalás feltételeit, így a gyermek 1 éves kora után már nem csak gyes, hanem gyed mellett is korlátlanul lehet munkát végezni.

· Lehetővé teszik, hogy több gyermek vállalása esetén, az egyes gyermekek után járó ellátásokat párhuzamosan folyósítsák (pl.: gyed és tgyás egyidejű igénybevétele). Ez a hatálybalépés előtt világra jött gyermekekre is vonatkozik, ha 2014. január 1-je után újabb gyermek születik a családban.

· Új elem, hogy a nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak és a friss diplomásoknak is jár majd gyed bizonyos feltételek mellett.

· A három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztatók pedig újabb adókedvezményt kapnak.

· Azt is rögzítették a törvényben, hogy az ikrek szülei egy évvel tovább jogosultak gyedre, azaz legfeljebb a gyermekek hároméves koráig.


4) Gyakornokok után fizetendő terhek

· A (nyári) szakmai gyakorlaton alkalmazott egyetemi, főiskolai hallgatókat díjazás illeti meg, ha az a 6 hetet egybefüggően eléri. Mértéke legalább hetente a minimálbér tizenöt százaléka, mely havonta a minimálbér erejéig adó- és járulék mentes.

· Ennek megfelelően 2014-től a szakmai gyakorlat tartama alatt, a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatókra nem terjed ki a biztosítás, így utánuk járulékot, szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.


5) Megszűnik a költségelszámolás lehetősége ingatlan bérbeadásánál

2014. évben, az 1 millió forintot meghaladó ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után, megszűnik a költségelszámolás lehetősége, így a teljes összeg után meg kell fizetni a 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást.


6) Növekszik az egészségügyi szolgáltatási járulék

2014. január 1-jétől 150 forinttal, 6810 Forintra emelik a nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának mértékét.

Megszűnik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége a legalább 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozóknak és a társas vállalkozásoknak az ilyen tagjuk után. Ezáltal tényleges jövedelem hiányában a nyugdíjas vállalkozóknak semmilyen járulékfizetési kötelezettségük sem keletkezik.


7) Magasabb nyugdíj és táppénz a kisadózóknak (KATA)

A vállalkozások a főállásúnak minősülő kisadózók után nagyobb összegű, 75 ezer forintos tételes adót is fizethetnek, így a kisadózók magasabb nyugdíjra és táppénzellátásra szerezhetnek jogosultságot. A társadalombiztosítási és munkanélküli ellátások alapja ebben az esetben 136 250 forint lehet.


8) A naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend

·         Május 10. szombat munkanap. Május 2. péntek pihenőnap.

·         Október 18. szombat munkanap. Október 24. péntek pihenőnap.

·         December 13. szombat munkanap. December 24. szerda pihenőnap.


9) A béren kívüli juttatások adóterhei

· Nem változik:

A béren kívüli juttatások tekintetében 2014-ben, sem az összeghatárokat, sem az adók mértékét nem emelik, így a juttatás értékének 1,19-szerese után, továbbra is 16% szja-t és 14% EHO -t kell fizetni.

· Változás:

A sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet eddig 50e Ft / év összeghatárig volt adómentes, 2014 –től korlátlanul adható, bármely kifizető esetében is.

Módosul az utalvány fogalma. A jogalkotó ugyanis egyértelműsíti, hogy az utalvány formájában nyújtott juttatás, ha az visszaváltható, vagy készpénzre váltható, nem minősül utalványnak.