EVA feltöltési kötelezettség 2013-ban is

A tavalyi évhez hasonlóan a december 20-ai feltöltési kötelezettségek köre az EVÁ-s társaságokat is érinti.
Így ebben az időszakban náluk sem csak a főkönyvi kivonat (KFT) és bevételi nyilvántartás (BT) alapján kimutatott bevételből kell kalkulálni az adófizetési kötelezettséget, hanem a várható bevétel figyelembe vételével kell megbecsülni az utolsó negyedév bevételét.
Ezzel kapcsolatban feltett leggyakoribb kérdések:

Kinek kötelező a feltöltés?

Minden EVA adóalanynak a feltöltési kötelezettséget a naptári év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére.

Mi a befizetés határideje?

A feltöltési kötelezettség határideje 2013. december 20.
A törvény értelmében akkor minősül megfizetettnek az adó, amely napon az adózó bankszámláját a pénzintézet megterhelte (nem elég tehát csupán benyújtani az átutalási megbízást). Más adónemről történő átvezetés esetén – feltéve, hogy megvan a fedezet – a befizetés napjának az erre vonatkozó kérelem benyújtásának napját kell tekinteni.

Mi a következménye a nem megfelelő feltöltésnek?

Az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírság fizetési kötelezettséget ír elő az adóelőleg nem vagy nem megfelelő összegű kiegészítése miatt. A feltöltési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség 100 százalékára kell teljesíteni, de mulasztási bírság csak a 90 százalék alatti teljesítés esetén szabható ki. A várható adó összegét – a rendelkezésre álló adatok alapján – az adózónak kell megbecsülnie.
A mulasztási bírság mértéke a befizetett előleg és az adó 90 százalékának a különbözete után 20 százalékig terjed. Fontos tudni, hogy a bírság összegének nincs felső határa, az csak a bírságalap 20 százalékában van maximálva, és a megállapított bírság összegét még minimális érték esetén is kiszabja az NAV.

A feltöltési kötelezettséget megszegőket az adóhatóság teljes körűen bírságolja. Erről az adózók határozatot kapnak, a bírságot, pedig 15 napon belül meg kell fizetni, ha pedig ez nem történik meg, késedelmi pótlék is terheli az adózót.

Amennyiben nem történik meg a feltöltés vagy bármilyen köztartozása van a Cégnek december 31-én, kiesik az EVA köréből, ezért kérjük figyeljen a pontos utalásra!