Fontosabb változások az áfában

2014-ben is változik az ÁFA-törvény:

I. Időszakos elszámolás

Azokban az esetekben, amikor a felek a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontjának megállapítása július 1-jétől az érintett időszak utolsó napja minősül teljesítési időpontként (jelenleg a fizetés esedékessége). Így a hatálybalépés napjától az időszakos elszámolású ügyelettel összefüggésben fizetett előleg kézhezvétele, jóváírása időpontjában is adófizetési kötelezettség keletkezik. Az új szabályt azon időszakos elszámolású ügyletek tekintetében kell alkalmazni, amelyeknél az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének az esedékessége is 2014. június 30-át követő időpontra esik. (A közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások, illetve telekommunikációs szolgáltatásnyújtások esetén a teljesítés időpontja továbbra is a fizetés esedékessége.)

Számlák teljesítési időpontja
Az áfatörvényünk alapján a következő teljesítési időpontokról beszélünk:
1. Általános szabály: az ügylet tényállásszerű megvalósulásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség
2. Elszámolási időszakos, mely szerint a fizetési határidő a teljesítési időpont (2014.06.30. után időszak utolsó napja)
3. Részteljesítés, mely szerint a részteljesítés időpontja a teljesítési időpont
4. Előlegekre vonatkozó külön szabály: a pénzösszeg átvételekor keletkezik az adófizetési kötelezettség

Minden ügyletet be kell sorolni valamelyik teljesítési időpont meghatározás alá!

Figyelem! Ezen módosítást még a hatálybalépés előtt megváltoztatták. Lásd cikkünket itt!

II. Export adómentesség

Ha a termékértékesítés kizárólag a termék kiléptetésére előírt határidő túllépése miatt nem felelt meg az export adómentesség feltételeinek, de ezután a terméket a 90. napon túl, de még a 360. napon belül – igazolható módon – kiléptetik az EU-n kívülre, az értékesítés utóbb mégis lehet adómentes (utólagosan csökkentheti fizetendő adóját).

III. Személygépkocsi értékesítés

Adómentes az áthárított áfa nélkül beszerzett személygépkocsi értékesítése is, feltéve, hogy a beszerző adóalany nem vonhatta volna le az áfát, amennyiben a beszerzést áfa terhelte volna. (hatályos: 2013.04.21-től)

forrás: Áfa törvény, Jogszabályfigyelő, Adókonferencia anyaga