Fontosabb változások az art-ban

1. Ha az adózó az adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési kötelezettségének a határidőtől számított 365 napon belül, a NAV felszólítása ellenére sem tesz eleget, akkor az adóhatóság az adószám alkalmazását határozott időtartamra, a határozat jogerőre emelkedését követő 180. napig függeszti fel, illetve törli, ha az adózó az adószáma alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 napon belül a határozatban foglalt bevallási vagy adófizetési kötelezettségének nem teljesíti.

2. A pénztárgépek ellenőrzésekor feltárt jogsértések esetén alkalmazható új szankciók kerültek bevezetésre.

  •  10 millió forintig terjedő mulasztási bírság alkalmazható a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, a forgalmazási engedély visszavonását követő továbbforgalmazása, továbbá engedélyezettől eltérő pénztárgép, taxaméter forgalmazása esetén,
  • 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható a pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő megszegése esetén.

3. Lehetőség nyílik arra, hogy az adóhatóság a megbízólevelet elektronikus úton kézbesítse az adózó részére. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be. Ezt a rendelkezést 2014. július 1-jétől lehet alkalmazni.

4. Ha a jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy – ha a felszámolást, kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg – a volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, a mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel vagy a volt végelszámolóval szemben kell megállapítani.

5. Az adóhatóság adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében jogosult megismerni az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket.

forrás: Art, Jogszabályfigyelő