Kettős adóztatás elkerülése – nyereségadók

Gazdasági társaságok kettős adóztatásának elkerülése a nyereségadók rendszerében

A globalizáció eredményeképpen a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok, és ennek hatására a gazdálkodók működési területe is egyre több országot érint. Annak kiküszöbölésére, hogy az ilyen ügyletek esetén ne valósulhasson meg kettős, többszörös, illetve nem adóztatás, kettős adóztatásról szóló egyezmények, ennek hiányában pedig az érintett országok belső szabályozásai rendelkeznek.


Jelen cikkünkben a gazdasági társaságok társasági adóra vonatokozó kettős adóztatásának elkerüléséről írunk.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3.§-a két típusú adókötelezettséget különböztet meg, úgymint teljes körű és korlátozott adókötelezettség. A modellegyezmény ajánlásai közt alapesetben azonos a szabályozás a vállalkozási nyereség adóztatása tekintetében, azonban az egyes egyezmények eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak.

Ennek értelmében magyar adóügyi illetőség esetén Magyarországon teljes körűen, azaz a világ jövedelmével, míg külföldi adóügyi illetőség esetén korlátozott módon csak a Magyarországon szerzett telephely jövedelme adóztatható meg.

Fontos megjegyezni, hogy a telephely meghatározására az egyezmény külön cikke fogalmaz meg rendelkezéseket a szerződéses országok vonatkozásában, mely egyezményenként eltér és befolyásolja az egyes államok adóztatási jogát.

Amennyiben egy magyar illetőségű adózónak külföldről származik jövedelme, előfordulhat, hogy ezt a jövedelmet a forrásországban is társasági adó vagy annak megfelelő jövedelemadó-kötelezettség terheli. A kettős adóztatás kiküszöbölése az adóügyi illetőség szerinti állam feladata, melyről a belső szabályozás mellett, a kettős adóztatásról szóló egyezmények sorai közt, külön cikk rendelkezik és az egyezményenként eltérhet. Alapesetben Magyarország a kettős adóztatás elkerülését a mentesítés és a beszámítás jogintézményével kezeli egyezményeiben. Egyezménnyel nem rendelkező országok tekintetében a beszámítást alkalmazza.

A fent leírtak kalkulációját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 28.§-a alapján kell elvégezni, az Egyezmények,  kettős adóztatás elkerülése az illetőség államában című cikke fenntartásával.

Magyarországnak közel 80 országgal van hatályos kettős adóztatásról szóló egyezménye.