Innovációs járulék feltöltési kötelezettség

A társasági adó és az iparűzési adó feltöltési kötelezettség mellett 2012 óta már az innovációs járulék kapcsán is a cégeknek adóelőleg kiegészítési kötelezettségük van. Persze, ez nem mindenkire vonatkozik. De vajon kire igen? Azoknak a kettős könyvvitelt vezető bel- és külföldi vállalkozóknak, akiknek az éves szinten számított árbevétele az 100 millió forintot meghaladta, emellett a kis- és középvállalkozások besorolása alapján innovációs járulékelőleget kell a cégnek fizetnie.

Nem kell tehát feltöltést teljesíteniük azoknak az adózóknak, akiknek az adóévet megelőző évben elért árbevételük az 100 millió forintot nem érte el, vagy elérte, de nem minősül középvállalkozásnak.

Milyen határidőre kell a feltöltést megtenniük?

Az innovációs járulékot a naptári- illetve üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére.
Tehát ha a cég normál üzleti évben van, akkor ez a határidő 2013. december 20-a.
A törvény értelmében akkor minősül megfizetettnek az adó, amely napon az adózó bankszámláját a pénzintézet megterhelte (nem elég tehát csupán benyújtani az átutalási megbízást). Más adónemről történő átvezetés esetén – feltéve, hogy megvan a fedezet – a befizetés napjának az erre vonatkozó kérelem benyújtásának napját kell tekinteni.

Milyen határig kell az innovációs járulékot feltölteni?

A feltöltési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség 100 százalékára kell teljesíteni. A várható adó összegét – a rendelkezésre álló adatok alapján – az adózónak kell megbecsülnie.

Milyen következményekkel jár a nem megfelelő feltöltés?

Az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírság fizetési kötelezettséget ír elő az adóelőleg nem vagy nem megfelelő összegű kiegészítése miatt. Mulasztási bírság a 90 százalék alatti teljesítés esetén szabható ki. A mulasztási bírság mértéke a befizetett előleg és az adó 90 százalékának a különbözete után 20 százalékig terjed. Fontos tudni, hogy a bírság összegének nincs felső határa, az csak a bírságalap 20 százalékában van maximálva, és a megállapított bírság összegét még minimális érték esetén is kiszabja a NAV.
A feltöltési kötelezettséget megszegőket az adóhatóság teljeskörűen bírságolja. Erről az adózók határozatot kapnak, a bírságot pedig 15 napon belül meg kell fizetni, ha pedig ez nem történik meg, késedelmi pótlék is terheli az adózót.