Készpénzfizetési változások 2013

Készpénzfizetési változások 2013

Többeknél előfordul, hogy még mindig gondot okoz a készpénzforgalmi szabályok betartása, illetve fel sem merül, hogy jelentési kötelezettség kapcsolódik hozzá. Ezek a kapcsolódó jelentési kötelezettségek a következők:

“A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély kivételével – be kell jelentenie

a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,

b) egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.”

Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a fenti összeghatárokat meghaladó készpénzes mozgást a készpénzszolgáltatás igénybevevőjének – annak, aki a pénzt kifizeti – 15 napja van az állami adóhatósághoz ezt a partner neve, adószáma és az összeg feltüntetése mellett bejelenteni. Figyelem! Jogcímről nem beszél a jogszabály, tehát mindegy, hogy adásvételről, kölcsönadásról vagy más jogcímű kifizetésről van-e szó.

A bejelentés nyomtatványa a 40-es számú nyomtatvány, melyet ebev rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Az Art. kiegészül 2013.01.01-től az alábbiakkal:

“Egy pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1.5 millió forintban teljesíthet kézpénzszolgáltatást.

Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy én milyen jogcímen fizetek ki készpénzt és hány részletben, tehát akár 200 ezer forintonként is, és ez egy szerződésből eredően egy naptári hónapban meghaladja az 1.5 millió forintot, akkor azt az összeget, amivel meghaladom az egymillió ötszázezer forintot már szankció mentesen nem fizethetem ki! A szankció mind a befogadó, mind a fizető esetében fennáll.

Amennyiben a fenti készpénz korlátból adódó összeg meghaladja az 1.5 millió forintos határt, akor az Art. alapján: a pénzforgalmi számla nyitásásra kötelezett adózó az előrások megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1.5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

Fontos, hogy nagyon nagyon figyeljünk, a fenti készpénz kifizetést korlátozó intézkedések mindenhol a ténylegesen kifizetett készpénz összeget jelentik, tehát ez egy áfás számla esetében a bruttó összeg lesz!