Nem jár családi kedvezmény az idén érettségizők után

Nem jár családi kedvezmény az idén érettségizett gyermekek után

Amennyiben 2014 nyarán érettségizett a gyermeke, és szeptembertől egészen biztosan nem tanul tovább nappali tagozaton, akkor még a júliusi bérszámfejtés előtt közölje munkáltatójával és módosítsa a családi kedvezményes nyilatkozatát, hogy elkerülje a jogosulatlan igénybe vétel miatti befizetési különbözetet és bírságot.

A törvény alapján, egy gyermekre addig jár családi kedvezmény a szülőnek, amíg a gyermek után családi pótlékra (nevelési ellátásra) jogosult. A nevelési ellátás pedig a tankötelezettség megszűnését követően addig jár, ameddig a gyermek közoktatási intézmény* nappali tagozatán tanulmányokat folytat, annak a tanévnek az utolsó évéig, amelyben a gyermek betölti a huszadik életévét. Ez azt jelenti, hogy az érettségi után megszűnik a családi pótlékra való jogosultság, ezáltal a családi kedvezményre való jogosultság is.

Természetesen, ha a leérettségizett gyermek szeptembertől nappali tagozaton tovább tanul, akkor a családi pótlékot újra megigényelheti, legfeljebb két hónap időtartamra utólag is, melyhez szükség lesz az iskola által kitöltött „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványra, ekkor a családi kedvezmény újra érvényesíthető.

Ebben az esetben nem szükséges a családi kedvezményt visszamondania, de feltétele, hogy szeptembertől, közoktatási intézmény (nem felsőoktatási intézmény) nappali tagozatán tanuljon tovább a gyermek és legkésőbb szeptember 30-ig igényeljék meg júliustól visszamenőleg a családi pótlékot. Amennyiben ez elmarad, akkor már egészen biztos, hogy adókülönbözettel és bírsággal is számolhat.

Ha viszont nem tanul tovább érettségi után a gyermek, vagy felsőoktatási intézmény hallgatója lesz (ekkor már a gyermek nem jogosult családi pótlékra, de a gyermekek számába még beszámítható), mindenképp jelezze munkáltatója felé, mert ha jogalap nélkül érvényesíti a kedvezményt és adófizetési különbözete keletkezik, akkor nem csak a különbözettel kell számolnia, de még a 12 százalékos bírsággal is, így 2015 májusában az szja bevallással egyidejűleg nem kevés pénzt kell visszafizetnie az államnak.

A legnagyobb veszteség a három vagy több gyermekes családokat érheti, mivel náluk a legmagasabb a kedvezmény összege. Vegyünk egy példát, amikor a három gyermek közül a legnagyobb leérettségizik, így júliustól már nem jár utána családi pótlék, ezáltal családi kedvezmény sem, nem tanul tovább szeptembertől, viszont nem is számítható bele a kedvezménybe, tehát amíg eddig gyermekenként 206.250 Ft kedvezmény járt, addig júliustól már csak 62.500 Ft a kedvezmény összege gyermekenként.

*A közoktatási intézmények a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, IV. fejezete alapján a következők: az óvodák, az általános iskolák, a szakiskolák, a gimnáziumok és szakközépiskolák, az alapfokú művészetoktatási intézmények, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények (a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola, kollégium), a diákotthonok és a kollégiumok.