Társasági- és iparűzésiadó-feltöltés 2014.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is kötelező lesz egyes vállalkozásoknak a társaságiadó- és iparűzésiadó- feltöltési kötelezettség. Adózási szempontból rendkívül kritikus dátum december 20-a. A helytelenül megfizetett adó után mérlegelés és emberi beavatkozás nélkül érkezik az egyik legnagyobb bírság.


A feltöltési kötelezettség egyik legvitatottabb pontja, hogy az adót a várható adóalap után kell megfizetni, ami nagyon sok esetben csak egy erős becslés lehet. Ezért az adó megállapítása előtt kiemelten fontos a cégvezetés – könyvelés szoros együttműködése.

Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak.

Társasági adó

Kinek kötelező a feltöltés?

A kettős könyvvitelt vezető bel- és külföldi vállalkozónak – amennyiben a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 100 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget a naptári- illetve üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére. Nem kell tehát feltöltést teljesíteniük azoknak az adózóknak, akiknek az adóévet megelőző adóévben elért árbevételük a 100 millió forintot nem haladta meg.

Iparűzési adó

Kinek kötelező a feltöltés?

A kettős könyvvitelt vezető bel- és külföldi vállalkozónak, akinek a társasági adónál leírtak szerint társasági adóelőleg feltöltési kötelezettsége van– az iparűzési adóelőleget a naptári-, illetve üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére.

Akinek nem kötelező a társasági adóelőleg feltöltése, arra nem vonatkozik az iparűzési adóelőleg-feltöltés sem.

Mindkét adónemre vonatkozólag:

Mi a befizetés és bevallás határideje?

A feltöltési kötelezettség bevallásának és befizetésének határideje a naptári évvel egyező üzleti év esetén: 2014. december 22.

A törvény értelmében akkor minősül megfizetettnek az adó, amely napon az adózó bankszámláját a pénzintézet megterhelte (nem elég tehát csupán benyújtani az átutalási megbízást, annak teljesülnie is kell). Más adónemről történő átvezetés esetén – feltéve, hogy megvan a fedezet – a befizetés napjának az erre vonatkozó kérelem benyújtásának napját kell tekinteni.

Mi a következménye a nem megfelelő feltöltésnek?

Az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírság fizetési kötelezettséget ír elő az adóelőleg nem vagy nem megfelelő összegű kiegészítése miatt. A feltöltési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség 100 százalékára kell teljesíteni, de mulasztási bírság csak a 90 százalék alatti feltöltés teljesítése esetén szabható ki. A várható adó összegét – a rendelkezésre álló adatok alapján – az adózónak kell megbecsülnie.

A mulasztási bírság mértéke a befizetett adóelőleg és az adó 90 százalékának a különbözete után 20 százalékig terjed. A bírság összegének nincs felső határa, az csak a bírságalap 20 százalékában van maximálva, és a megállapított bírság összegét még minimális érték esetén is kiszabja az adóhivatal.


Amennyiben ezt a cikket hasznosnak találta, akkor engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk szolgáltatásainkat:

Könyvelés

Adótanácsadás