Transzferár nyilvántartás 2013.

Transzferár nyilvántartás 2013. – változnak a szabályok

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013.03.05.-én a Kormányportálon nyilvánossá tette a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendelet módosításáról szóló jogszabály-tervezetét.


A tervezet alapvető célja, hogy tisztázza az eddig nyitott kérdéseket, meghatározza a nyilvántartás készítési kötelezettség alóli mentesülések eseteit, ezzel megkönnyítve a transzferár dokumentációs kötelezettség teljesítését az érintett adózók számára.

50 millió forintos értékhatár meghatározása: A mentesülés tekintetében lényeges változás, hogy egy ügylet értékét éves viszonylatban és nem a szerződés megkötésétől számítva kell vizsgálni. A változások hatályba lépését követően már azt kell figyelembe venni, hogy az adott ügylet szokásos piaci értéke a vizsgált üzleti évben nem éri el az 50 millió forintot, és ez esetben nem terheli az adózót transzferár nyilvántartási kötelezettség az érintett ügylet vonatkozásában.

Átváltási árfolyam pontosítása: A tervezet megszünteti a korábbi bizonytalanságot, hogy a forinttól eltérő devizában kötött szerződések ügyletértékét milyen árfolyamon kell átváltani hazai pénznemre. Az új szabályozás értelmében ezen ügyletek értékét a szerződés megkötésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közétett hivatalos devizaárfolyam alapulvételével kell átszámítani.

A főtevékenységhez nem kapcsolódó ügyletek megítélése: Pontosításra került az a szabály, mely szerint nem kell nyilvántartást készíteni a nem főtevékenységhez kapcsolódó termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, amennyiben annak ellenértéke a kapcsolt fél részére változatlan összegben (azon a beszerzési áron, amelyen ő szerezte be független, 3. féltől) kerül megállapításra. A jogszabály tervezet egyértelműsíti, hogy a termékértékesítő, szolgáltatást nyújtó fél részéről kell teljesülnie a feltételnek, mely szerint az adott ügylet nem a főtevékenységéhez kapcsolódik.

Nyilvántartások készítése szerződésenként: Jelentős egyszerűsítésnek ígérkezik, hogy a szokásos piaci ár nyilvántartásokat mostantól már nem ügyletenként, hanem szerződésenként kell elkészíteni – míg korábban ezekre az ügyletekre külön transzferár dokumentációt kellett készíteni, amennyiben az összevonás lehetősége nem állt fenn.

Hatályba lépés: A rendelet tervezete szerint a fenti változások már azokra a transzferár dokumentációkra is vonatkoznának, amelyek elkészítésének határideje 2013. január 1-jét követő időpontra esik. A tervezet kihirdetéséig azonban a fenti jogszabályváltozások a gyakorlatban még nem alkalmazhatóak.

A cikk forrásai:

A rendelet tervezete: http://www.kormany.hu/

http://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/Kuszobon_a_transzferarazas_valtozasa_2CTQ56

http://ado.hu/rovatok/ado/transzferar-nyilvantartas-valtoznak-a-szabalyok